De Europese Ster nr. 803

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Publicatie wetsvoorstel: Duidelijkheid over implementatie Europese aanbestedingsrichtlijnen

Het ministerie van Economische Zaken heeft het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel dient ter implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23, 2014/24 en…

Lees meer

Europese Commissie publiceert Werkplan 2016

De Europese Commissie heeft op 27 oktober 2015 haar werkprogramma voor 2016 bekend gemaakt. Met de titel ‘No time for business as usual’ is de toon gezet. De Commissie noemt…

Lees meer

Routekaart Europese Commissie om de interne markt een boost te geven

De Europese Commissie heeft op 28 oktober 2015 een nieuwe strategie voor de interne markt gepresenteerd. Het voorstel komt met nieuwe maatregelen die voordelen moeten gaan opleveren voor consumenten, professionals, innovatieve…

Lees meer

Europarlementariërs stemmen in met afgezwakte regels luchtkwaliteit

Tijdens de plenaire sessie heeft het Europees Parlement ingestemd met een herziening van de National Emission Ceilings (NEC) richtlijn. Het voorstel van de milieucommissie van het Europees Parlement was ambitieuzer,…

Lees meer

‘Zuiver lokaal, wat mag er allemaal?’ Europa decentraal publiceert factsheet

Verstrekt uw gemeente subsidie aan een zorginstelling? Of wordt er vanuit uw provincie steun verleend voor culturele projecten? Zo ja, is hier dan sprake van staatssteun? Niet altijd. Eén van…

Lees meer

Provincies en gemeenten spreken met Tweede Kamer over betere EU-regels

Provincies en gemeenten hebben tijdens een rondetafelgesprek met de Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken op 28 oktober 2015 suggesties gegeven voor betere regels op Europees niveau. Meer betrokkenheid van de…

Lees meer

Meedoen aan de Natura 2000 awards?

De jaarlijkse competitie van de Natura 2000 awards is weer open voor deelname. Heeft u een project dat is gerelateerd aan de Natura 2000 gebieden? U kunt het project aanmelden…

Lees meer

17 november 2015: Voorlichtingsbijeenkomst Wet Hergebruik Overheidsinformatie

Europa decentraal organiseert, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), opnieuw een voorlichtingsbijeenkomst over de Wet Hergebruik overheidsinformatie. In juli 2015 is de Europese richtlijn hergebruik…

Lees meer

Schrijft de EU een bepaald type laadpaal voor?

Antwoord in het kort Ja, In Richtlijn 2014/94 over de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen staan onder andere bepaalde voorschriften met betrekking tot laadpalen. Deze voorschriften moeten nog geïmplementeerd…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]