Nieuwe vacatures voor detachering bij de Europese Commissie

Het is mogelijk om als ambtenaar voor een aantal jaren te worden gedetacheerd bij de Europese Commissie (EC) als ‘nationaal expert’. De nieuwste vacatures worden maandelijks in de Europese Ster gepubliceerd. Onderstaande vacatures hebben als deadline 25 juli en 25 september 2019.

(meer…)

Raad van State: leeftijdsgrens sekswerkers toegestaan onder de Dienstenrichtlijn

De leeftijdseis voor sekswerkers in de APV van Alkmaar voldoet aan de voorwaarden uit de Europese Dienstenrichtlijn. Dat volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) van 5 juni. De eigenaar van een prostitutiebedrijf in Alkmaar ging in hoger beroep bij de Afdeling en stelde dat de leeftijdsgrens uit de APV in strijd is met hogere nationale regelgeving en de Dienstenrichtlijn.

(meer…)

Vacature: Communication Officer – Huis van de Nederlandse Provincies

Ter versterking van het team, is het HNP op zoek naar een enthousiaste en creatieve Communication Officer (fulltime). Je hebt nog tot aanstaande maandag 1 juli de tijd om te solliciteren.

(meer…)

Retailagenda publiceert leidraad risico-inventarisatie Dienstenrichtlijn

Bij veel Nederlandse gemeenten leven vragen over het opnemen van vestigingsbeperkingen voor Retail in bestemmingsplannen en de toepassing van de Dienstenrichtlijn. Daarom heeft de Retailagenda een leidraad risico-inventarisatie gepubliceerd om aan de hand van een stappenplan erachter te kunnen komen of een bestemmingsplan in strijd is met de Dienstenrichtlijn.

(meer…)

EU past verordeningen en richtlijnen aan in het kader van betere regelgeving

In het kader van de agenda voor betere regelgeving hebben het Europees Parlement en de Raad een verordening aangenomen tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Deze rechtshandelingen voorzien nog in het gebruik van de regelgevingsprocedure met toetsing die onder het oude regime bestond. Met de verordening wordt aangesloten bij het juridische kader voor gedelegeerde handelingen aan de Europese Commissie dat door het Verdrag van Lissabon in 2009 werd ingesteld.

(meer…)

Lidstaten benadrukken rol van lokale overheden bij Europese beleidsprocessen in Boekarest-verklaring

Welke rol hebben steden en lokale overheden in de plannen van EU beleidsmakers? Op 14 juni ondertekenden de ministers van de EU-lidstaten verantwoordelijk voor stedelijke ontwikkeling, de Boekarest-verklaring. In deze verklaring erkennen de lidstaten het belang van lokaal beleid voor duurzame ontwikkeling en benadrukken ze dat initiatieven die de rol van steden versterken in de toekomst voortgezet moeten worden. Zowel de Europese instellingen als de lidstaten en hun lokale overheden worden aangemoedigd de rol van steden verder te verankeren in het Europese beleidsproces.

(meer…)

Commissie wil betere onderbouwing van Nederlandse klimaatplannen

De Europese Commissie heeft de voorlopige energie- en klimaatplannen van de lidstaten beoordeeld. Hoewel de plannen voor de periode van 2021 tot 2030 al redelijk ver gaan, schieten ze volgens de Commissie tekort om de gestelde doelen voor 2030 te halen. Nederland heeft over het algemeen de doelstellingen op orde, maar krijgt de aanbeveling om deze beter te onderbouwen met specifieke beleidsvoorstellen. De lidstaten moeten voor 2020 hun definitieve plan indienen.

(meer…)

Minister stelt Nederlandse prioriteiten bij evaluatie Kaderrichtlijn water

Op dit moment wordt de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) geëvalueerd door de Europese Commissie. In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wat de Nederlandse prioriteiten zijn bij eventuele aanpassingen aan de richtlijn. Het gaat daarbij onder meer over de lange-termijnambities voor waterkwaliteit na 2027, de opkomst van nieuwe chemische stoffen en het meten van voortgang.

(meer…)

In gesprek met gedeputeerde Jeannette Baljeu

“In Brussel moeten we niet alleen halen, maar ook brengen”

Wat is de rol van de provincie Zuid-Holland in Europa, hoe wordt er samengewerkt met andere stakeholders en hoe bereidt de provincie zich voor op de Brexit? Over deze en andere vragen ging Europa decentraal in gesprek met Jeannette Baljeu. Baljeu is namens de VVD gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland. Naast de dossiers Financiën, Bestuur en Energie, zit ook het dossier Europa en internationaal beleid in haar portefeuille.

(meer…)

Uitspraak Europees Hof: Duitse tolheffing toch in strijd met EU-recht

Afgelopen woensdag deed het Europees Hof van Justitie uitspraak in de zaak betreffende de Duitse tolheffingen. Tegen de verwachtingen in concludeert het Europese Hof dat Duitsland met deze tolheffingen haar verplichtingen op basis van het EU-recht schendt. De Duitse tolregels zijn namelijk discriminerend voor voertuigen die niet in Duitsland geregistreerd zijn. Eerder was de Europese Commissie al akkoord gegaan met deze tolplannen en ook de Advocaat-Generaal was van mening dat deze niet discriminerend zouden zijn.

(meer…)

Oproep Europees Comité van de Regio’s: jonge politici verkozen op lokaal of regionaal niveau

Het Europees Comité van de Regio’s biedt een selectie van jonge politici, verkozen op lokaal of regionaal niveau, de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de Europese Week van Regio’s en Steden in Brussel van 7 tot en met 10 oktober 2019.

(meer…)

X