In gesprek met gedeputeerde Jeannette Baljeu

“In Brussel moeten we niet alleen halen, maar ook brengen”

Wat is de rol van de provincie Zuid-Holland in Europa, hoe wordt er samengewerkt met andere stakeholders en hoe bereidt de provincie zich voor op de Brexit? Over deze en andere vragen ging Europa decentraal in gesprek met Jeannette Baljeu. Baljeu is namens de VVD gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland. Naast de dossiers Financiën, Bestuur en Energie, zit ook het dossier Europa en internationaal beleid in haar portefeuille.

(meer…)

Uitgelicht: Brexit: wat voor gevolgen zijn er voor de Nederlandse agrarische sector wanneer het VK de EU verlaat?

Met ‘Uitgelicht’ zal de Europese Ster de komende weken praktische adviezen uit de Brexit Impact Scan voor overheden uitlichten, om aandacht te geven aan de verschillende gevolgen van de Brexit voor decentrale overheden. Deze week wordt een onderwerp belicht binnen het thema lokale en regionale economie en de Brexit.

(meer…)

Interregionale Mobiliteit binnen TEN-T

Op donderdag 10 oktober organiseerde het Huis van de Nederlandse Provincies, samen met een aantal partners, een bijeenkomst over mobiliteit tijdens de Europese Week van de Regio’s en Steden. Tijdens de bijeenkomst werden acht projecten gepresenteerd waarbij grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van mobiliteit centraal stond.

(meer…)

Interview Annie Schreijer-Pierik: “De komende vijf jaar zijn cruciaal”

Sinds september zijn Bert-Jan Ruissen (SGP) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) de vaste Nederlandse leden in de landbouwcommissie van het Europees Parlement. Wat willen zij de komende jaren met hun nieuwe portefeuille bereiken? Voor deze landbouw-editie van de Europese Ster gingen we met hen in gesprek. In dit artikel vindt u een verslag van het interview met mw. Schreijer-Pierik. Het interview met dhr. Ruissen vindt u hier.

(meer…)

Verduurzaming glastuinbouw

In het glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard is afgelopen week het grootste zonthermische project van Nederland in gebruik genomen. De geïnstalleerde zonthermische panelen beslaan 9.300 vierkante meter en leveren warmte aan de naastgelegen kassen. De hoeveelheid warmte die wordt opgewekt is vergelijkbaar met het jaarverbruik van ongeveer 300 huishoudens. De provincie Noord-Holland heeft € 500.000 bijgedragen vanuit het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma.

(meer…)

Overheid presenteert eerste oplossingen in aanpakken stikstofproblematiek

De Minister van Landbouw en Voedselkwaliteit heeft, naar aanleiding van het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek, op 4 oktober haar aanpak voor de stikstofreductie gepresenteerd. Hierin schetst ze een nieuw plan waarmee ze stikstofreductie wil gaan bewerkstelligen.

(meer…)

Interview Bert-Jan Ruissen (SGP): Landbouwcommissie Europees Parlement: mensen met hart voor de landbouw

Sinds september zijn Bert-Jan Ruissen (SGP) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) de vaste Nederlandse leden in de landbouwcommissie van het Europees Parlement. Wat willen zij de komende jaren met hun nieuwe portefeuille bereiken? Voor deze landbouw-editie van de Europese Ster gingen we met hen in gesprek. In dit artikel vindt u een verslag van het interview met de heer Ruissen. Het interview met mevrouw Annie Schreijer-Pierik vindt u hier.

(meer…)

EU-landbouwbeleid: de huidige stand van zaken

Het EU-landbouwbeleid wordt hervormd. Het is nog niet duidelijk wat voor invulling het zogeheten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat krijgen, maar het Commissievoorstel voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) bevat in ieder geval een pakket aan bezuinigingen. De beoogde nieuwe Eurocommissaris voor landbouw, Janusz Wojciechowski, zal verantwoordelijk worden voor het uitvoeren van een beleid waar de komende tijd over onderhandeld wordt.

(meer…)

Handreiking Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening gepresenteerd

Met dank overgenomen van de Retailagenda.

Op 10 oktober 2019 is in Den Haag de handreiking ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening’ gepresenteerd. Overheden kunnen deze richtlijn gebruiken om te toetsen en te motiveren of het brancheringsbeleid uit hun bestemmingsplan in lijn is met de Europese Dienstenrichtlijn. (meer…)

In gesprek met Rem Korteweg (Instituut Clingendael): Brexit en de consequenties voor Nederlandse regio’s

Op 3 oktober organiseerde Kenniscentrum Europa decentraal samen met de Provincie Zuid-Holland een werklunch waar verschillende experts en betrokkenen van de Provincie spraken over het voorbereiden op de Brexit. Hier ging Kenniscentrum Europa decentraal in gesprek met Rem Korteweg, senior onderzoeker bij Instituut Clingendael en deskundige op het gebied van Europees extern beleid, over de recente voorstellen van de Britse regering aan de EU, de consequenties voor de Nederlandse positie, en de effecten voor de regio.

(meer…)

Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt ontwikkeling Smart Cities door gemeenten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een onderzoek gestart om te kijken hoe gemeenten in de ontwikkelingsfase van een Smart City omgaan met de privacy van bewoners en bezoekers. De AP begint met het opvragen van informatie bij een specifieke groep gemeenten. In een later stadium wordt een grotere groep gemeenten benaderd.

(meer…)

X