Laatste EP-peiling voor Europese verkiezingen

Het Europees Parlement heeft voor de vierde en laatste keer in aanloop naar de verkiezingen van mei 2019 een peiling gepubliceerd. Deze peiling laat de verwachte zetelverdeling in het Parlement zien. De vorige peilingen waren gebaseerd op een Parlement van 705 zetels als gevolg van de Brexit. Nu het Verenigd Koninkrijk door uitstel van de Brexitdatum mogelijk toch meedoet aan de verkiezingen, gaat de laatste peiling uit van de huidige 751 zetels. (meer…)

Nederlandse circulaire economie scoort goed in Environmental Implementation Review

De Europese Commissie heeft recent de tweede Environmental Implementation Review (EIR) gepubliceerd. Dit rapport geeft een stand van zaken van de implementatie van de Europese milieuwetgeving en wijst op openstaande uitdagingen. Nederland scoort goed op het gebied van circulaire economie en groene overheidsopdrachten. Uitdagingen liggen vooral op het gebied van lucht- en waterkwaliteit. (meer…)

Het Huis van de Nederlandse Provincies organiseert Europees lijsttrekkersdebat der Lage Landen

In aanloop naar de Europese verkiezingen organiseert het Huis van de Nederlandse Provincies op 9 mei, de dag van Europa, een interactief debat met Nederlandse EU-lijsttrekkers in het Spoorwegmuseum in Utrecht. (meer…)

Kenniscentrum Europa decentraal publiceert Jaarverslag 2018

De inwerkingtreding van de AVG, naderende Brexit en extra aandacht voor de Dienstenrichtlijn door de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak Visser Vastgoed en de gemeente Appingedam. Ook in 2018 waren er veel ontwikkelingen in EU-wetgeving en -beleid die een impact hadden op de praktijk van de Nederlandse decentrale overheden. Kenniscentrum Europa decentraal hielp deze overheden ook in 2018 weer met al hun vragen over diverse Europese thema’s. In het Jaarverslag 2018 leest u alles over het werk van het kenniscentrum in dit veelbewogen jaar. (meer…)

Digitaal Europa voor iedereen: slimme digitale oplossingen moeten ten goede komen aan elke EU-burger

De voorzitter, Karl Heinz Lambertz, en de eerste vicevoorzitter, Markku Markkula, van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) verlangen dat de volgende Europese Commissie ervoor zorgt dat de economische en sociale voordelen van de digitale transformatie alle lokale gemeenschappen en hun burgers bereiken. (meer…)

Commissie positief over ontwikkelingen energie-unie

De Europese Commissie heeft haar vierde verslag over de staat van de energie-unie gepresenteerd. Het opzetten van een Europese energie-unie was één van de prioriteiten van de huidige Commissie, waarvan het mandaat bijna afloopt. De Commissie is positief over de bijdrage van de bijna 8000 steden van het Burgemeestersconvenant. Lokale en regionale overheden vormen volgens de Commissie de kern van de energietransitie. Het rapport dat de huidige stand van zaken samenvat gaat vergezeld van nieuwe plannen over batterijen en de toekomst van de energie-unie na 2025. (meer…)

Europarlementariërs stemmen over laatste gedeelte hervorming EU-landbouwbeleid

De AGRI-commissie (landbouw en plattelandsontwikkeling) van het Europees Parlement heeft de laatste reeks voorstellen goedgekeurd om het landbouwbeleid van de EU te hervormen, zodat de verwachtingen van de boeren en de consumenten kunnen worden gerealiseerd. De amendementen van de AGRI-commissie op de verordening, betreffende de financiering en het monitoren hiervan, zijn maandag met 28 stemmen vóór en 7 stemmen tegen goedgekeurd. Vorige week werd al gestemd over de andere twee gedeeltes van het dossier: gemeenschappelijke marktorganisatie en strategische plannen. (meer…)

Organiseer een Ideas Lab tijdens de Europese communicatieconferentie EuroPCom

Op 7 en 8 november 2019 vindt de tiende editie van de European Public Communication Conference (EuroPCom) plaats in Brussel. Deze conferentie is een jaarlijkse bijeenkomst van communicatiedeskundigen van lokale, regionale, nationale en Europese autoriteiten. De communicatiedeskundigen gaan tijdens het tweedaagse evenement met elkaar in gesprek over publieke communicatie, hoe deze te verbeteren en het bewustzijn van EU-beleid vergroten. De conferentie wordt georganiseerd door het Europees Comité van de Regio’s in nauwe samenwerking met de Europese Commissie, Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement. (meer…)

Hoge Raad: naheffing motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken is geen discriminatie

Het opleggen van een naheffing voor de motorrijtuigenbelasting (mrb) aan een auto met een buitenlands kenteken is geen discriminatie op grond van nationaliteit. Dat oordeelt de Hoge Raad in antwoord op prejudiciële vragen van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Een dergelijke naheffing is daarom ook niet in strijd met Europese non-discriminatiebeginsel. (meer…)

Brexit-datum wederom uitgesteld, wat gaat er nu gebeuren?

Het VK en de EU hebben in 2018 een terugtrekkingsakkoord bereikt over het vertrek van het VK uit de EU (de Brexit). Het Britse parlement heeft dit terugtrekkingsakkoord echter (nog) niet goedgekeurd. De 27 blijvende EU-landen en de Britse regering hebben daarom besloten de Brexit-datum uit te stellen tot uiterlijk 31 oktober 2019. Of zoveel eerder als het Britse parlement het Brexit akkoord heeft goedgekeurd. Dat betekent ook dat het VK mee zal moeten doen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement tussen 23 en 26 mei.

De Nederlandse regering heeft aangegeven dat zij positief is over dat er meer tijd is gevonden om tot een ordelijke Brexit te komen. In principe zal tot 31 oktober 2019 niets veranderen, omdat het VK in die periode nog steeds EU-lid is. Dat betekent dat alle Europese wetten en regels ook voor het VK nog steeds van kracht zijn.

(meer…)

Strengere regels voor verwerking niet-persoonsgebonden gegevens

In november 2018 heeft de EU een verordening aangenomen over het vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens. Het stellen van locatievereisten aan het verwerken van gegevens is niet zomaar meer toegestaan. De regels moeten vanaf 4 juni 2019 worden toegepast. Wat betekent dit voor decentrale overheden en overheidsarchieven die hun gegevens (willen laten) verwerken op servers binnen of buiten Nederland?

(meer…)

X