Wijziging landbouw de-minimisverordening: hoger plafond van € 20.000,-

De Europese Commissie heeft aangekondigd de landbouw de-minimisverordening te willen wijzigen. Het de-minimisplafond voor de primaire landbouwsector kan worden verhoogd naar € 20.000,- per onderneming. Lidstaten kunnen er ook voor kiezen om het de-minimisplafond te verhogen naar € 25.000,- mits een nationaal de-minimisregister wordt bijgehouden.

(meer…)

Inschrijvingen beste regionale ondernemersstrategie geopend

Het Europees Comité van de Regio’s heeft op 19 november, tijdens de Assemblee van Europese kleine en middelgrote ondernemingen, de inschrijvingen voor de European Entrepreneurial Region awards 2020 geopend. De EER-award 2019 werd toegekend aan de provincie Gelderland en de regio’s Asturië (Spanje) en Thessalië (Griekenland).

(meer…)

Hoe kunnen regio’s en steden braindrain tegengaan?

Braindrain is een probleem dat regio’s in heel Europa treft. Lokale en regionale overheden moeten rechtstreeks omgaan met de sociaaleconomische gevolgen van het verlies van getalenteerde mensen. Een nieuw onderzoek dat dinsdag tijdens een bijeenkomst van de SEDEC-commissie, van het Europees Comité van de Regio’s, is gepresenteerd, biedt inzicht in manieren waarop regio’s hun aantrekkelijkheid kunnen vergroten om jonge, bekwame mensen te behouden of terug te halen.

(meer…)

Europese Commissie presenteert langetermijnstrategie 2050

Op 28 november publiceerde de Europese Commissie de langetermijnstrategie voor het Europese klimaatbeleid voor 2050. De strategie stelt de ambitie om in 2050 de uitstoot van broeikasgassen volledig terug te dringen en verkent opties om dat doel te bereiken.

(meer…)

Plenaire vergadering Europees Comité van de Regio’s: Brexit en cohesiebeleid

Op 5 en 6 december vergadert het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) in Brussel. Op de agenda staan onder andere een debat met Eurocommissaris Corina Crețu over de toekomst van het cohesiebeleid en een debat met EU Brexit-onderhandelaar Michel Barnier over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

(meer…)

Draag bij aan een circulaire economie door inkoop in acht stappen

Op 29 oktober heeft het adviesbureau Copper8 het boek ‘Circulair Inkopen in 8 stappen’ gepubliceerd. De handreiking is mede mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat en heeft als doel om inkopers en beleidsadviseurs van onder andere decentrale overheden aan te moedigen een effectief circulair inkooptraject uit te voeren.

(meer…)

Wat vinden EU-burgers van de Europese verkiezingen?

De meeste EU-burgers zijn tevreden over de verkiezingen, vrijheden en fundamentele rechten in Europa, zo blijkt uit een recente enquête (Eurobarometer) van de Europese Commissie. De enquête over democratie en verkiezingen geeft ook interessante informatie over de aankomende Europese verkiezingen, bijvoorbeeld over het stemgedrag van burgers die in andere lidstaten wonen en mogelijkheden voor het bevorderen van een hogere opkomst. (meer…)

Europese Commissie opent openbare raadpleging over circulaire economie

Op 29 november 2018 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging over circulaire economie geopend. Aanleiding van de raadpleging is een recent gepubliceerde roadmap over de ontwikkeling van een EU productbeleidskader ter promotie van de circulaire economie. Belanghebbenden, waaronder decentrale overheden, kunnen hun input over de roadmap op de website van de Commissie tot en met 24 januari 2019 doorgeven.

(meer…)

€ 600 miljoen voor Nederlandse klimaatadaptatie

Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben op 20 november het Bestuursakkoord Ruimtelijk Adaptatie getekend. Hierin spreken zij af om € 600 miljoen euro te investeren om Nederland voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Dat dit nodig is, blijkt uit een onderzoek dat het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie deze maand publiceerde. Hieruit bleek dat klimaatverandering grote gevolgen zal hebben voor Europa. (meer…)

Europees akkoord gesloten over meststoffenverordening

De Raad van ministers van de EU, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben op 20 november een akkoord bereikt over de meststoffenverordening die in 2021 ingaat. Deze verordening regelt dat gestandaardiseerde mest en andere organische meststoffen tussen de Europese lidstaten verhandeld kunnen worden. (meer…)

Verlenging werkingsduur regels Wet Markt & Overheid

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is voornemens de werking van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet met twee jaar te verlengen tot 1 juli 2021. Dit blijkt uit een Kamerbrief die Staatssecretaris Keijzer naar de Tweede en Eerste kamer heeft gestuurd. Momenteel zijn de gedragsregels geldig tot 1 juli 2019. De reden voor de verlenging van de regels is dat de geplande wijziging van de Wet Markt & Overheid niet voor de huidige vervaldatum doorgevoerd zal worden. (meer…)

X