Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Drie Nederlanders benoemd tot rapporteur voor adviezen EU-budget Europees Comité van de Regio’s

11 juni 2018

Op 6 en 7 juni 2018 zijn tijdens de vergadering van de COTER-commissie (Commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting) van het Europees Comité van de Regio’s de rapporteurs benoemd voor de adviezen over de voorstellen van de Europese Commissie voor het volgende meerjarig financieel kader (MFK).

COTER-vergadering

De lokale en regionale leiders van de EU pleitten tijdens de COTER-vergadering voor het afwenden van een bezuiniging van 10% op het cohesiebeleid, zoals de Europese Commissie in haar voorstel voor de EU-begroting 2021-2027 vermeldt. Samen met het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad van de EU riepen zij op tot het veiligstellen van voldoende middelen en verbetering van de regels om ervoor te zorgen dat terugdringing van ongelijkheden met inbreng van lokale actoren de belangrijkste doelstelling en functie blijft van de toekomstige Europese structuur- en investeringsfondsen.

Europarlementariër Lambert van Nistelrooij (CDA) was ook aanwezig bij de COTER-vergadering en riep de steden en regio’s op om een sterke positie in te nemen in het debat over de EU-begroting 2021-2027.

Rapporteurs

Op woensdag werden acht verschillende rapporteurs benoemd voor de adviezen over de recente wetsvoorstellen van de Europese Commissie in relatie tot het EU-budget 2021-2027.

Er zijn maar liefst drie adviezen toegekend aan Nederlandse rapporteurs:

– Michiel Rijsberman (gedeputeerde provincie Flevoland) is rapporteur voor de nieuwe EFRO verordening en het cohesiefonds

– Bouke Arends (wethouder Emmen) is rapporteur voor de bevordering van grensoverschrijdende samenwerking

– Michiel Scheffer (gedeputeerde provincie Gelderland) is rapporteur voor Trans Europese Transport Netwerken (TEN-T)

High-level conference EU-cohesiebeleid

Aansluitend aan de COTER-vergadering organiseerde de COTER-commissie van het Europees Comité van de Regio’s samen met de Nationale Vereniging van Gemeenten van de Republiek Bulgarije (NAMBR) op 8 juni in Sofia een conferentie over de gevolgen van de ontwerpvoorstellen van de Europese Commissie voor het EU-budget 2021-2027, waarin de jaarlijkse uitgaven voor alle EU-beleidsgebieden worden vastgesteld. Aanwezig bij de conferentie waren Eurocommissaris voor budget Günther Oettinger, ministers uit de lidstaten, vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Europees Parlement en de leden van het Europees Comité van de Regio’s. De aanwezigen spraken hun steun uit voor het belang van het cohesiebeleid als investeringsinstrument in Europa. Michiel Rijsberman, gedeputeerde provincie Flevoland, was een van de sprekers tijdens het paneldebat “de nieuwe EU begroting – uitdagingen en kansen voor cohesiebeleid post-2020”. Hij benadrukte de waarde van cohesiebeleid als belangrijkste regionale financieringsbron in Nederland.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

EU budget 2021-2027: local leaders and Bulgarian Presidency of the EU defend future cohesion policy, persbericht Europees Comité van de Regio’s
Participants at Sofia conference confirm the role of cohesion policy as a key investment instrument in Europe, persbericht Raad van de Europese Unie

Meer informatie:

Nikola Dobroslavic benoemd tot MFK-rapporteur voor het Comité van de Regio’s, nieuwsbericht Europa decentraal

 

 

X