Drie nieuwe Specialisatie Platforms voor onderzoek en innovatie opgericht

14 november 2016Regionaal beleid en fondsen

In het kader van RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations) zijn drie nieuwe thematische platforms voor onderzoek en innovatie opgericht. Deze Slimme Specialisatie Platforms voorzien Europese lidstaten en regio’s van professioneel advies over het ontwerpen en implementeren van onderzoeks- en innovatiestrategieën. De platforms richten zich op de onderwerpen Energie, Agri-food en Industriële Modernisatie.

Slimme Specialisatie Platforms

Deze platforms (ook wel S3P’s genoemd) zijn een innovatieve manier om efficiënt en doelgericht gebruik te maken van publieke investeringen in onderzoek en innovatie. De platforms maken het mogelijk om Europese landen en regio’s in staat te stellen om hun sterktes als competitieve voordelen te benutten.

Het doel van deze platforms is dat regio’s  geassisteerd worden om te voldoen aan beschikbare en missende competenties op RIS3 terreinen, om private stakeholders te mobiliseren en concrete investeringsprojecten te ontwikkelen. Dit speciaal op de terreinen van gezamenlijke belangen, zoals digitalisering en belangrijke onderwerpen als efficiënt gebruik van duurzame bronnen, technologieën en agri-food gerelateerde onderwerpen.

Agri-food

Het platform voor Agri-food heeft als doel om de ontwikkelingen van samengestelde investeringsprojecten binnen landbouw en voeding in de EU te versnellen. Dit doet het platform door het aanmoedigen en steunen van interregionale samenwerking.

Industriële modernisatie

Het platform Industriële Modernisatie richt zich op regionale overheden en de industriële belanghebbenden binnen de EU die betrokken zijn bij de uitvoering van de regionale onderzoeks-en innovatiestrategieën voor RIS3 projecten. Er zijn op dit moment mogelijkheden voor Europese regio’s en lidstaten om bij de uitoefening van interregionale samenwerking op RIS3 prioriteiten samen te werken. Dit om van elkaar te leren, standpunten van regio’s beter begrijpen, elkaar bevoegdheden aanvullen en het ontwikkelen van gemeenschappelijke investeringsprojecten.

Energie

Het platform met betrekking tot energie is het platform waar lidstaten en regio’s ondersteuning krijgen bij het opnemen van de mogelijkheden uit het Cohesiefonds voor duurzame energie. Het doel is de aanpak van energievraagstukken als onderdeel van de Europese inspanningen om een gedeelde visie op kennis gebaseerde energiebeleid in regio’s en aan te moedigen en de financiering van levensvatbare investeringen in Europa in overeenstemming met de EU-strategie voor Energie-Unie en het Plan van de EU in de strategische investeringen in banen en groei.

Evenementen

In het kader van de Specialisatie Platforms worden verschillende kick-off evenementen georganiseerd. Aankomende evenementen georganiseerd door het DG Regionaal en Stedelijk Beleid zijn:

  • ‘Smart Specialisation Platform Industrial Modernisation’ in Barcelona op 16 en 17 november 2016;
  • ‘Smart Specialisation Platform Agri-Food’ in Florence op 6 en 7 december.

Door:

Melle Potter, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

S3 Platform, Europese Commissie

Meer informatie:

Agro-food, Europese Commissie
Energy, Europese Commissie
Industriële modernisatie, Europese Commissie