Publicatie wetsvoorstel: Duidelijkheid over implementatie Europese aanbestedingsrichtlijnen

2 november 2015Aanbesteden

Het ministerie van Economische Zaken heeft het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel dient ter implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23, 2014/24 en 2014/25. Daarnaast is ook het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel gepubliceerd.

Het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting op de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 zijn op 29 oktober naar de Tweede Kamer gestuurd. Wanneer de Tweede Kamer het wetsvoorstel behandeld, is nog niet bekend. Het wetsvoorstel zal nog doorgestuurd worden naar de Eerste Kamer voor inwerkingtreding. Dit gebeurt na behandeling en aanneming van het voorstel door de Tweede Kamer.

De wijzigingen van de Aanbestedingswet 2012 zijn noodzakelijk ter implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen, die in april vorig jaar zijn vastgesteld. Hier vindt u het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 (alsmede de bijbehorende Memorie van Toelichting) in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU.

Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 verwerkt de inhoud van de herziene Europese aanbestedingsrichtlijnen voor overheidsopdrachten (richtlijn 2014/24/EU), voor speciale sectoropdrachten (richtlijn 2014/25/EU) en de nieuw geïntroduceerde concessierichtlijn (richtlijn 2014/23/EU). Deze Europese richtlijnen moeten door lidstaten uiterlijk op 18 april 2016 geïmplementeerd zijn in nationale wetgeving. In Nederland gebeurt dit via een wijziging van de huidige Aanbestedingswet. Meer informatie over de wijzigingen die deze richtlijnen met zich meebrengen kunt u in deze notitie vinden.

De voorgestelde wijzigingen in het wetsvoorstel hebben alleen betrekking op die onderdelen van de Aanbestedingswet 2012 die zien op opdrachten boven de Europese drempelwaarden.

Advies Raad van State

Naast de Memorie van Toelichting en het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet, is ook het advies van de Raad van State aangaande het wetsvoorstel gepubliceerd. In dit advies kunt u lezen welke wijzigingen op het conceptvoorstel Aanbestedingswet de Raad van State heeft voorgesteld. Daarnaast kan uit het advies ook worden opgemaakt welke aanpassingen op het concept wetsvoorstel op grond van het advies van de Raad van State uiteindelijk zijn doorgevoerd in het wetsvoorstel.

Door:

Merit van Veen, Europa decentraal

Bron:

Tweede Kamer

Meer informatie:

Wetsvoorstel Wijziging Aanbestedingswet
Memorie van Toelichting
Koninklijke boodschap
Advies Raad van State en Nader Rapport
Notitie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen, Europa decentraal
Dossier aanbestedingswet, Europa decentraal