Duitse steunmaatregel van € 300 miljoen voor laadpalen elektrische auto’s rechtmatig

20 februari 2017Milieu Staatssteun Vervoer

De Europese Commissie heeft het voorstel van Duitsland om € 300 miljoen te investeren in laadpalen voor elektrische auto’s gehonoreerd. Volgens de Commissie is de steunmaatregel in overeenstemming met de EU-staatssteunregels. Ook dicht de maatregel een gat in de markt zonder daarbij de interne markt onnodig te verstoren.

Staatssteun

De staatssteunregels zijn neergelegd in de artikelen 107, 108 en 109 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). Deze bepalingen moeten in acht genomen worden wanneer decentrale overheden steun willen verlenen. Staatssteun is in principe verboden (art. 107 lid 1 VWEU), omdat hiermee de mededinging op de Europese markt kan worden verstoord. Uit het Europees staatssteunverbod is een aantal cumulatieve criteria af te leiden, namelijk:

Een maatregel levert pas staatssteun op, wanneer er aan al deze voorwaarden wordt voldaan.

Volgens de Commissie is er in dit specifieke Duitse geval sprake van staatssteun, maar is de steun verenigbaar met de interne markt op grond van artikel 107 lid 3 sub c VWEU. Hieronder wordt de casus nader uiteengezet.

Duitse staatssteun rechtmatig

Om het landelijke netwerk van laadpalen uit te breiden, wilde Duitsland € 300 miljoen investeren in de sector. Omdat er sprake zou kunnen zijn van ongeoorloofde staatssteun, moest de Commissie zich nog over deze kwestie buigen. De Commissie besloot dat elektrische voertuigen voordelen opleveren voor de samenleving, bijvoorbeeld het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast.

Duitsland mag investeren in laadpalen voor elektrische auto’s, mits de stroom voor de laadpalen voldoet aan bepaalde vereisten. Eurocommissaris Margrethe Vestager van DG Mededinging stelt namelijk dat de steun bijdraagt aan het verlagen van de uitstoot van emissies en de decarbonisatie, punten die ook op de Europese agenda staan. De Commissie stelt als voorwaarde dat de stroom voor de laadpalen van hernieuwbare energiebronnen moet komen.

Nederlands bedrijf profiteert

Naast dat heel Duitsland profiteert van de goedkeuring, brengt het ook voordelen mee voor het Nederlandse bedrijf Allego, een dochterbedrijf van het netwerkbedrijf Alliander. Het bedrijf zette de eerste stap door 220 laadpalen in de Berlijn te plaatsen. Allego werd al eerder door de EU gekozen om leiding te geven in het Fast-E samenwerkingsverband. Fast-E is het grootste infrastructuurproject van de EU voor elektrische voertuigen.

Decentrale relevantie

De markt van e-auto’s en laadpalen zit nog in de ontwikkelingsfase. In de toekomst zal het elektrisch rijden wellicht niet meer afhankelijk blijven van bijvoorbeeld staatssteun. Hoewel Nederland voorloopt op het aantal Duitse e-stations, heeft ook hier nog een aantal gemeenten geen laadnetwerk. Het eerder genoemde bedrijf Allego is met een aantal gemeenten al in gesprek, maar wellicht melden zich ook andere bedrijven voor deze opdracht of andere opdrachten binnen Fast-E.

Door:

Paul Zondag en Tessa de Vries, Europa decentraal

Bron:

Press Release State Aid, Europese Commissie

Meer informatie:

Schrijft de EU een bepaald type laadpaal voor?, praktijkvraag Europa decentraal
Vervoersinfrastructuur, Europa decentraal
Aanbestedingen, Europa decentraal
Staatssteun, Europa decentraal
Richtlijn 2014/94, Europese Unie