Nieuws

Publicatie: 1 juli 2019

Door: en


Hoe kan er met het aanbesteden van infrastructuurprojecten ingespeeld worden op duurzaamheidsambities? Het rapport Procurement Requirements for Carbon Reduction in Infrastructure Projects van het onderzoeksproject Impres geeft hier aanbevelingen voor. In het rapport wordt onder meer de aanleg van de A6 bij Almere als voorbeeld gebruikt.

Onderzoeksproject

Impres is een tweejarig onderzoeksproject naar de implementatie van aanbestedingseisen voor duurzame ontwikkeling bij infrastructuurprojecten. Het project betreft een samenwerking van meerdere Zweedse universiteiten, een ingenieursbureau en een bouwbedrijf. Het recent gepubliceerde rapport is het eindresultaat van het onderzoek en geeft inzicht in verschillende beleidsstrategieën wereldwijd. Onder meer de aanleg van de A6 bij Almere wordt in het onderzoek als casus gebruikt.

Kostenefficiënt

De onderzoekers concluderen dat er in alle bestudeerde gevallen concreet beleid bestaat voor CO2-reductie bij infrastructuurprojecten. In de onderzochte projecten worden verschillende verduurzamende maatregelen toegepast, onder meer het stroomlijnen van constructies, het beperken van transport en het hergebruik van materialen. De onderzoekers merken echter op dat dergelijke maatregelen ook zonder duurzaamheidseisen genomen zouden zijn, omdat ze projecten simpelweg meer kostenefficiënt maken. Dit betekent dat CO2-reductie ook binnen bestaande budgetten bereikt kan worden, en dat het zelfs kosten kan verlagen.

Lokale factoren

De belangrijkste bevinding uit het onderzoek is dat de geschiktheid van aanbestedingsregels voor CO2-reductie afhankelijk is van lokale factoren met betrekking tot cultuur, beleid en capaciteiten. Hoewel overheden er goed aan doen te kijken naar best practices uit andere landen kunnen deze praktijken maar zelden één op één worden overgenomen. Bij het ontwikkelen van eigen beleid is samenwerking met de industrie belangrijk, om een helder beeld te scheppen wat een ieders rol is in het verwezenlijken van duurzaamheidseisen.
Het volledige rapport is hier te lezen.

Bron

Procurement Requirements for Carbon Reduction in Infrastructure Construction Projects, Impres

Meer informatie

Aanbestedingen, Kenniscentrum Europa Decentraal
Duurzaam aanbesteden, Kenniscentrum Europa Decentraal
Decentrale overheden verlagen CO2-uitstoot door klimaatvriendelijk inkopen, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa Decentraal
Duurzaamheid, milieu en klimaat, Kenniscentrum Europa Decentraal
CO2-reductie, Kenniscentrum Europa Decentraal
Moet steun aan een CO2-reductie en energiebesparingsproject gemeld worden als staatssteun?, Praktijkvraag Kenniscentrum Europa Decentraal