Duurzame ontwikkeling, arbeid en milieu: TTIP en de EU

9 november 2015

De Europese Commissie heeft op vrijdag 6 november 2015 een nieuw voorstel voor een hoofdstuk in het TTIP verdrag gepubliceerd. Het hoofdstuk gaat over handel en duurzame ontwikkeling, en heeft ook betrekking op arbeid en milieu. Ambitieuze bepalingen over deze onderwerpen worden door de Commissie in het hoofdstuk voorgesteld.

Wat is TTIP ook al weer?

TTIP is het ontwerp voor een trans-Atlantisch handels- en investeringsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Deze twee partijen onderhandelen sinds 2013 over dit Verdrag dat handel tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie eenvoudiger en goedkoper moet maken. De Europese Unie en de Verenigde Staten willen met TTIP onder meer het volgende bereiken:

  • Het verbeteren van toegang tot elkaars markten: importtarieven afbouwen of afschaffen;
  • Het onnodige belemmeringen wegnemen: zoals verschillen in regels en standaarden voor producten.

Hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling?

Het voorstel van de Europese Commissie voor een hoofdstuk over duurzame ontwikkeling heeft als voornaamste doel te garanderen dat de strenge normen op het gebied van arbeid en milieu zowel in de EU als in de VS niet worden aangetast. Kinderarbeid, gezondheid en veiligheid op het werk en de bescherming van het milieu moeten door de EU en de VS samen worden aangepakt. Deze aanpak sluit aan bij de nieuwe EU-handelsstrategie “Handel voor iedereen”, die is gericht op een meer verantwoord handelsbeleid, zowel in de EU als wereldwijd.

Geïntegreerde aanpak

De EU stelt een geïntegreerde aanpak op het vlak van handel en duurzame ontwikkeling voor. In het voorstel behouden overheden het recht om regelgevend op te treden als het om arbeid en milieubescherming gaat, wat betreft de Europese Commissie.

Wat zegt het hoofdstuk over milieu?

Ook bepalingen over de bescherming van het milieu zijn opgenomen in het voorstel van het hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling. Hierbij kunt u denken aan bepalingen over het bestrijden van illegale houtkap, visserij of handel in bedreigde wilde flora of fauna. Verder wil de Europese Commissie de handel in duurzame groene goederen stimuleren en de biodiversiteit en ecosystemen in stand laten houden.

Wat zegt het hoofdstuk over arbeid?

Het hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling bevat ook bepalingen over arbeid. Zo stelt de Europese Commissie voor dat de bepalingen in de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IOA) nageleefd worden. Hierbij kunt u denken aan bepalingen over fundamentele arbeidsnormen de bevordering van werkgelegenheid en de bescherming van gezondheid en veiligheid op werk.

Vervolg

Het EU-voorstel is tijdens de laatste onderhandelingsronde in oktober aan de VS voorgelegd. Deze voorstellen zullen nu inhoudelijk nader worden uitgewerkt en hiervoor zullen onder andere besprekingen met de belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld plaatsvinden.

Door:

Femke Salverda en Madeleine Broersen, Europa decentraal

Bron:

Persbericht, Europese Commissie

Meer informatie:

Voorstel voor een hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling, Europese Commissie
TTIP, Europa decentraal