Duurzame vervoersinitiatieven uitgelicht tijdens Europese mobiliteitsweek

10 juli 2017Milieu Vervoer

Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, spoort overheden en organisaties aan om de komende weken duurzame vervoersinitiatieven te stimuleren en aan te melden. Tijdens de Europese Mobiliteitsweek van 16 tot en met 22 september wordt een aantal voorbeelden vervolgens in het zonnetje gezet.

Duurzaam

In Nederland zetten allerlei partijen zich in voor de verduurzaming van het vervoer. Op die manier werken zij mee aan de verbetering van leefomgeving, luchtkwaliteit en klimaat. Naast de overheid houden ook maatschappelijke en belangenorganisaties zich hiermee bezig. Het gaat om duurzame initiatieven op het gebied van wandelen, fietsen, openbaar vervoer, verkeersveiligheid, autodelen, ruimtegebruik en andere vormen van bewust autogebruik.

Europese mobiliteitsweek

De Europese mobiliteitsweek is geëvolueerd tot een permanente campagne waarin verduurzaming van vervoer centraal staat. In 2016 deed een record aantal van 2400 gemeenten uit 50 landen mee, met acties die voor een groot deel buiten de traditionele week plaatsvonden. Dit jaar is het thema ‘Delen brengt je verder’ en de verwachting is dat er opnieuw een enorme belangstelling voor is.

Uitnodiging

Rijkswaterstaat nodigt namens de Rijksoverheid gemeenten, provincies en andere organisaties uit om activiteiten te organiseren die te maken hebben met schoon, slim en gedeeld vervoer. Om hen daarin te ondersteunen is er een gids opgesteld met mogelijk acties. Er worden ook veel communicatiemiddelen beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Rijkswaterstaat vraagt initiatiefnemers hun acties te melden via de website van de Europese Mobiliteitsweek. Inmiddels staan de eerste initiatieven al op de activiteitenagenda. Zo wordt in Heerlen, Emmen en Oss het Open Nederlands Kampioenschap Slowbiking gehouden. In september, tijdens de Mobiliteitsweek, wordt een aantal andere initiatieven via de site onder de aandacht gebracht. Op die manier krijgt de voortrekkersrol, die Nederland heeft op het gebied van duurzaam vervoer, een extra stimulans.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Nieuwsbericht, Rijkswaterstaat