€ 600 miljoen voor Nederlandse klimaatadaptatie

26 november 2018Klimaat

Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben op 20 november het Bestuursakkoord Ruimtelijk Adaptatie getekend. Hierin spreken zij af om € 600 miljoen euro te investeren om Nederland voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Dat dit nodig is, blijkt uit een onderzoek dat het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie deze maand publiceerde. Hieruit bleek dat klimaatverandering grote gevolgen zal hebben voor Europa.

Klimaatimpact in Europa

Uit het onderzoek van het JRC blijkt dat als de temperatuur meer dan twee graden Celsius stijgt in vergelijking met het pre-industriële tijdperk, dit serieuze consequenties zal hebben voor het leven en de welvaart in Europa. Een van de gevolgen van een dergelijke temperatuurstijging is het stijgen van de zeespiegel bij de Europese kust, wat voor overstromingen en schade zal zorgen. Ook kan het jaarlijks 132.000 doden door de hitte veroorzaken en de arbeidsproductiviteit kan met 10-15% dalen in Zuid-Europese landen. Verder kan klimaatverandering effect hebben op landbouwproductiviteit en kunnen overstromingen van rivieren voor miljarden aan extra schade veroorzaken. Daarnaast zal door de extremere weersomstandigheden het energiegebruik voor verwarming en verkoeling stijgen.

Dit alles kan ervoor zorgen dat de Europese welvaart met ruim 20% afneemt. Als klimaatverandering onder de twee graden Celsius blijft, zullen veel van deze gevolgen beperkt blijven. Dit onderzoek laat zien dat klimaatadaptatie van groot belang is. In Nederland is hier afgelopen week een belangrijke stap in gezet.

Klimaatadaptatie in Nederland

In het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie hebben het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen afgesproken om € 600 miljoen te investeren om Nederland klimaatbestendig te maken. Het Rijk stelt € 300 miljoen beschikbaar en de andere helft wordt door de decentrale overheden gefinancierd. Er zullen maatregelen getroffen worden om de schade door wateroverlast, hittestress en droogte te beperken. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door steden te vergroenen en extra waterberging in steden en op het platteland aan te leggen.

Bron:

Climate change: the human and economic outlook for Europeans, Europese Commissie
Bestuursakkoord Klimaatadaptatie getekend, Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

Door:

Sharon Smedes en Jos Pees, Europa decentraal

Meer informatie:

Klimaatadaptatie, Europa decentraal
Climate Impacts in Europe, JRC rapport Europese Commissie
Evaluation of the EU Strategy on adaptation to climate change, Europese Commissie
EU adaptation strategy, Europese Commissie
Bestuursakkoord Klimaatadaptatie (pdf), Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie