Economische groei staat tijdens CvdR-zitting centraal

15 februari 2013

Het Comité van de Regio’s (CvdR) was op 31 januari en 1 februari bijeen in Brussel. De slimme en tijdige verdieping van de Economische en Monetaire Unie en de volledige ondersteuning van de jeugdgarantieregeling waren de belangrijkste politieke boodschappen tijdens de zitting van het Comité.

Comité van de regio’s

Het CvdR is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden in de Europese Unie. Marek Wo?niak (EVP), voorzitter van het regiobestuur van Groot-Polen presenteerde op 31 januari een resolutie over het wetgevingspakket cohesiebeleid, waarin de oproep van het CvdR om voldoende middelen vrij te maken voor het cohesiebeleid in 2014-2020 nog eens krachtig werd herhaald. Ook werden de hervormingsplannen voor het regionaal beleid van de EU bestudeerd.

Twee Nederlandse benoemingen

De zitting werd op 31 januari voorafgegaan door een vergadering van de fractievoorzitters van het Europees Parlement en het CvdR. De discussies gingen vooral over de voortdurende onderhandelingen over de EU-begroting 2014-2020 en de stappen die moeten worden gezet om de samenwerking tussen beide instellingen te intensiveren.

Voorafgaande aan de zitting werden ook twee Nederlanders benoemd als vice-coördinator van de Liberale fractie in het Comité. Ralph de Vries, Gedeputeerde Wonen en Stedelijke Vernieuwing, Milieu, Recreatie, Water en Europa in Utrecht werd vice-coördinator in de commissie Cohesie. Bert Gijsberts, Gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, wonen en water, natuur en landschap en klimaat en energie in Flevoland, werd vice-coördinator in de commissie Natuur.

Regionale steunmaatregelen

Joaquín Almunia, vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees commissaris voor Mededinging, woonde de CvdR-zitting op 1 februari bij. Zijn toespraak ging over de modernisering van de EU-regelgeving voor staatssteun, en met name de herziening van de richtsnoeren voor regionale steunmaatregelen. De cruciale rol van regionale steunmaatregelen voor de bevordering van werkgelegenheid en groei kwam uitgebreid ter sprake tijdens de zitting.

Europees Jaar van de burger

In het kader van het Europees Jaar van de burger 2013 en met het oog op de Europese verkiezingen van 2014 zet het CvdR zich samen met het Europees Parlement in voor het promoten van het EU-burgerschap en de uitoefening van de Europese kiesrechten, een onderwerp waarover werd gediscussieerd tijdens de behandeling van het advies van György Gémesi (EVP), burgemeester van Gödöll?n in Hongarije.

Door:

Sidony Venema en Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Rapid, ‘Economic growth focus of CoR plenary’, 28-1-2013

Meer informatie:

Comité van de Regio’s
Comité van de Regio’s op Twitter @EU_CoR
Mediaprogramma van de zitting
Agenda van de zitting
Behandelde adviezen tijdens de zitting
Marek Wo?niak
Gedeputeerde Bert Gijsberts
Gedeputeerde Ralph de Vries
Joaquín Almunia