Een enquête over de Digitale Agenda voor Europa

25 april 2013Informatiemaatschappij

In het kader van Europa 2020 heeft het Comité van de Regio’s een strategiebeoordeling opgesteld ter voorbereiding van de tussentijdse evaluatie die naar verwachting in 2014 plaats zal vinden. Onderdeel van deze evaluatie zijn de antwoorden op een enquête over het Flagship ‘Een digitale agenda voor Europa’, die tevens worden besproken op een conferentie in Brussel op 2 juli 2013.

Om ervoor te zorgen dat het standpunt van lokale en regionale overheden is vertegenwoordigd op de conferentie vragen wij u de bijgesloten enquête in te vullen, of duur u zelf of door een expert op het gebied van digitalisering binnen uw gemeente, en deze voor 27 mei zowel naar het Comité van de Regio’s (europe2020@cor.europa.eu) als naar de VNG (helen.schuurmans@vng.nl) te sturen.

De VNG zal de informatie uit de enquêtes gebruiken in de belangenbehartiging in het kader van het Nationaal Hervormingsprogramma. Voor meer informatie hierover kunt u op de VNG website kijken.

Door:

VNG

Bron:

Dit bericht is overgenomen van de VNG

Meer informatie:

Digital Agenda for Europe, Comité van de Regio´s
Europa 2020
VNG Europa 2020
Digitale Agenda, Informatiemaatschappij