Nieuws

Publicatie: 25 januari 2021

Door: en


Het startschot is gegeven voor een nieuw Europees project: het Europees Bauhaus. Binnen dit interdisciplinaire project worden duurzaamheid en stijl gecombineerd. Verschillende belanghebbenden worden samengebracht om gebouwen op een creatieve manier te verduurzamen en knelpunten in de renovatie aan te pakken.

Een nieuw Europees Bauhaus

Het Europees Bauhaus initiatief komt voort uit de Renovation Wave strategie en bouwt voort op de Green Deal, waarin wordt geopperd te werken aan nieuwe initiatieven inzake renovatie. Het nieuwe Europese Bauhaus is een project waarbinnen ondernemers uit de bouwsector, architecten, ingenieurs, lokale overheden en burgers worden samengebracht om belemmeringen rondom de renovatie van gebouwen aan te pakken. Het onlangs gelanceerde project moet ervoor zorgen dat duurzame en inclusieve prestaties van gebouwen worden gecombineerd met inventiviteit, kunst en design. Daarnaast moet het Europese Bauhaus er toe bijdragen dat gerenoveerde woningen aantrekkelijk en betaalbaar zijn voor burgers.

Verschillende fases

Het project heeft drie fases. De eerste fase, de ontwerpfase, is op 18 januari 2021 van start gegaan. In deze fase wordt er contact gelegd met belanghebbenden door middel van rondetafelgesprekken en interviews. Dit contact is nodig om knelpunten en kansen bij het renoveren van gebouwen op te sporen en vast te stellen. Er wordt alvast nagedacht over innovatieve en duurzame oplossingen, zoals het gebruik van hout of andere biologische bouwmaterialen. Alle belangstellenden kunnen hun ideeën voor het nieuwe Europese Bauhaus delen op deze website. Daarbij kunnen ze ook aangeven hoe het project zich verder moet ontwikkelen. De Commissie zal in het voorjaar een prijs uitreiken aan de ideeën die leiden tot potentiële oplossingen voor de duurzame en creatieve renovatie van gebouwen.

In de tweede fase, de uitvoeringsfase, zullen een aantal bouwprojecten in de hele EU worden gerealiseerd. In het najaar van 2021 zullen oproepen tot het indienen van voorstellen worden gepubliceerd om op de eerste vijf locaties de ideeën van het nieuwe Europese Bauhaus uit te voeren. Alle projecten dragen bij aan een verbetering van de bebouwde omgeving als geheel, maar richten zich met name op het aanpakken van specifieke aspecten zoals klimaatproblemen, toegankelijkheid, sociale cohesie, digitale bouw en het gebruik van duurzame biologische hulpbronnen. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van EU-middelen op nationaal en regionaal niveau.

Het doel van de derde fase, de verspreidingsfase, is om de ideeën en concepten van het nieuwe Europese Bauhaus te delen via nieuwe bouwprojecten en netwerken.

Denk mee

Van januari tot september 2021 is het mogelijk ideeën voor het Europese Bauhaus in te dienen op deze website. Alle belangstellenden zijn vrij om mee te denken. Van burgers, tot architecten, tot decentrale overheden.

Bron:

Nieuw Europees Bauhaus: Commissie start ontwerpfase, de Europese Commissie
Renovation Wave strategie, de Europese Commissie

Meer informatie

Nieuwe Europese Bauhaus website