De MiliEUverkenner is weer up-to-date!

Wilt u voor uw gemeente, provincie of waterschap snel de stand van zaken omtrent milieuregelgeving vinden? Dat kan met de MiliEUverkenner! Alle informatie is nu nog makkelijker te vinden, want de MiliEUverkenner heeft een andere indeling. Europa decentraal wil de milieuexperts hartelijk danken voor hun bijdrage, omdat zij meerdere malen per jaar een inhoudelijke bijdrage leveren aan de MiliEUverkenner.

Wat is de MiliEUverkenner?

De MiliEUverkenner bevat informatie over de actuele stand van zaken van alle milieurichtlijnen. Het is een gericht overzicht vanuit de uitvoeringspraktijk. Decentrale overheden en omgevingsdiensten vinden in de verkenner snel informatie over de stand van zaken van milieurichtlijnen die relevant zijn.

Welke informatie biedt de MiliEUverkenner?

De MiliEUverkenner bestaat uit een overzicht van de belangrijkste milieuthema’s en dossiers voor decentrale overheden. Per onderwerp is nadere informatie beschikbaar over onder meer:

– de stand van zaken van milieuregelgeving;
– in welk besluitvormingsstadium het dossier zich bevindt;
– wie erbij betrokken is;
– wat de interprovinciale inzet is;
– bijbehorende wet- en regelgeving.

Nieuwe indeling MiliEUverkenner

De dossiers in de MiliEUverkenner zijn geactualiseerd, maar dat is niet het enige. De informatie in nu ook makkelijker te vinden dankzij een nieuwe indeling met duidelijke kopjes. Hierdoor kunt u gerichter zoeken naar de informatie die u nodig heeft.

De volgende dossiers zijn geactualiseerd:

– afval;
– ruimte;
– energie en klimaat;
– koolwaterstoffen;
– lucht.

Mist u nog een onderwerp die u graag in de MiliEUverkenner zou willen zien, laat het ons dan weten via info@europadecentraal.nl.

Door:

Melhat Kurt en Rosanne Witteveen, Europa decentraal

Meer informatie:

MiliEUverkenner, Europa decentraal
Duurzaamheid, milieu en klimaat, Europa decentraal