Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Eerste geslaagde Europees burgerinitiatief een feit

27 maart 2014Duurzaamheid, milieu en klimaat

De Europese Commissie besloot op woensdag 19 maart om een positief antwoord te geven op het eerste geslaagde Europees burgerinitiatief, op de gebieden waarvoor zij bevoegd is. Het Europees burgerinitiatief Right2Water riep de Commissie op ervoor te zorgen dat alle EU-burgers kunnen genieten van het recht op water en sanitaire voorzieningen, de watervoorziening en het beheer van de watervoorraden uit te sluiten van de regels van de interne markt en de liberalisering, en meer inspanningen te leveren om universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen te bereiken.

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič: “Europese burgers hebben een vraag gesteld en de Commissie heeft vandaag positief geantwoord. De waterkwaliteit, de infrastructuur, de sanitaire voorzieningen en de transparantie worden verbeterd, zowel voor inwoners van Europa als voor inwoners van ontwikkelingslanden. Dit is het rechtstreekse resultaat van de eerste oefening van door burgers in heel Europa gestuurde democratie. Ik feliciteer hen van harte met hun succes.”

De reactie van de Commissie staat in een mededeling waarin om te beginnen wordt opgesomd welk werk de EU al heeft verricht op het gebied van water en sanitaire voorzieningen. Zo zijn er binnen de EU ambitieuze normen voor waterkwaliteit vastgelegd, en kregen de lidstaten financiële steun om de waterinfrastructuur te verbeteren en uit te breiden.

In nationale en regionale handen

De overheden van de lidstaten besluiten zelf hoe de waterdiensten het beste worden beheerd, en de Commissie blijft het Verdrag eerbiedigen dat bepaalt dat de EU zich neutraal opstelt bij nationale besluiten over het bezit van waterbedrijven. Tegelijk blijft de Commissie er bij internationale handelsbesprekingen over waken dat nationale, regionale en lokale keuzes over het beheer van waterdiensten worden nageleefd en beschermd. In EU-wetgeving wordt consequent de unieke aard erkend van water en sanitaire voorzieningen als basisbehoefte van de bevolking.

Wereldwijd verstrekken de EU en haar lidstaten bijna 1,5 miljard euro per jaar voor programma inzake watervoorziening, sanitaire voorzieningen en hygiëne in ontwikkelingslanden, waardoor de Unie op dit gebied de voornaamste donor ter wereld is.

Burgerinitiatief

Het Europees burgerinitiatief werd in april 2012 gelanceerd als krachtig instrument voor burgers om mee de agenda te bepalen. Ten minste 1 miljoen burgers uit ten minste een kwart van de EU-lidstaten kunnen de Commissie verzoeken actie te ondernemen op terreinen waarop zij kan optreden. Het eerste geslaagde burgerinitiatief Right2Water haalde veel meer dan het wettelijk vereiste minimum: er werden 1,68 miljoen handtekeningen verzameld en in 13 lidstaten werd de minimumdrempel overschreden. Intussen hebben ruim 5 miljoen burgers ruim 20 verschillende initiatieven ondertekend.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Europese Commissie, ‘Commission says yes to first successful European Citizens’ Initiative’, 19-3-‘14

Meer informatie:

Europees burgerinitiatief
Internationale actie water en sanitaire voorzieningen

X