Eerste internationale Green Deal gesloten ter bevordering van circulaire economie

14 maart 2016Milieu Staatssteun

Nederland heeft samen met Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Vlaanderen, het bedrijfsleven en milieuorganisaties op 3 maart de eerste internationale Green Deal ondertekend. Met de North Sea Resources Roundabout (NSRR) willen de betrokken partijen de regelgeving voor het winnen van grondstoffen uit afvalresten stroomlijnen.

Internationaal zijn grondstoffen uit afvalresten, zoals aluminium en lood, moeilijk verhandelbaar omdat ieder land zijn eigen regelgeving heeft. De internationale Green Deal NSRR moet daar verandering in brengen. Net als bij de Nederlandse Green Deals gaat het bij de NSRR om een bottom-up benadering, waarbij ook het bedrijfsleven betrokken is.

Green Deals

Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen. In een Green Deal probeert de overheid knelpunten weg te nemen bij duurzame plannen. De Green Deal aanpak is een gezamenlijk programma van de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken.

Stimulans circulaire economie

Minister Kamp van Economische Zaken: “Met deze overeenkomst kunnen Nederlandse bedrijven uit de grondstoffen- en afvalindustrie profiteren van de toenemende afzetmarkt. Deze Green Deal laat zien dat de circulaire economie zowel tot bedrijvigheid en banen, als tot een beter milieu leidt. Zo wordt bijvoorbeeld compost makkelijker verhandelbaar omdat onze buurlanden het gaan zien als meststof in plaats van afval.”

Meer banen en minder CO2 uitstoot

Door een snellere omschakeling naar een circulaire economie kunnen Europese bedrijven €600 miljard besparen op productiekosten, oftewel 8% van de omzet. Ook worden 580.000 extra banen gecreëerd en leidt het tot een vermindering van 450 miljoen ton CO2 per jaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beroept zich hierbij op berekeningen van de Europese Commissie.

Integrale aanpak

Provincies streven naar een soortgelijke integrale benadering voor het versnellen van de transitie van een lineaire, fossiele economie naar een bio-economie en uiteindelijk een grondstoffenefficiënte circulaire economie. Ze zien hier een leidende rol voor Europa in het ontwikkelen van duurzaamheidscriteria en certificering voor een optimaal aanbod van en vraag naar biomassa. Van essentieel belang is uniforme regelgeving voor subsidies op biomassa. Toepassingen van circulaire producten blijven nu soms achterwege door financiële risico’s. Voor de opschaling van veelbelovende technologieën is risicokapitaal nodig.

Door:

Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Artikel ‘Eerste Internationale grondstoffen Green Deal gesloten’, RVO
Artikel ‘Eerste internationale Green Deal ondertekend in Brussel’, Green Deals
Artikel ‘North Sea group launches waste trade scheme’, ENDS Europe
Green Deal aanpak, Rijksoverheid

Meer informatie:

Overzicht getekende green deals, Green Deals