Eerste klimaatneutrale paprikateelt door restwarmte

21 januari 2019

Het glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard is op donderdag 10 januari 2019 officieel aangesloten op het warmtenet van afval- en energiebedrijf HVC. Hiermee zet Nederland een eerste stap richting een klimaatneutrale glastuinbouw.

Paprikateelt

Groentekweker NH Paprika zal als eerste glastuinbouwbedrijf worden aangesloten op het warmtenet en is daarmee volledig klimaatneutraal en klimaatakkoord proof. Tijdens de aansluiting van NH Paprika op het warmtenet werd ook het ‘Gebiedsakkoord Alton en omliggende buitengebied’ ondertekend door de samenwerkende partijen: provincie Noord-Holland, HVC, Ondernemersvereniging OVAL, gemeente Heerhugowaard, gemeente Koggenland, Greenport NHN, Rabobank en Ontwikkelingsbedrijf NHN.

Gebiedsakkoord Alton en omliggende buitengebied

In het gebiedsakkoord worden concrete afspraken gemaakt over toekomstige ontwikkelingen in het gebied, waarbij de ingebruikname van het warmtenet de eerste stap is in de realisatie van de doelstellingen. Het gebiedsakkoord betreft een brede set van afspraken over onderwerpen als het creëren van ruimte voor de glastuinbouw, bedrijfsverplaatsingen vanuit het buitengebied naar Alton, een toekomstbestendige energievoorziening en duurzame warmtevoorziening, aanleg van glasvezel en het optimaliseren van de bereikbaarheid van het gebied.

Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland: “We versterken met dit gebiedsakkoord de economie en werkgelegenheid, concentreren glastuinbouw en verminderen het gebruik van fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot. Door de goede samenwerking en afstemming tussen de ondernemers in het Altongebied gaat dit lukken.”

De provincie heeft € 50.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van de gebiedsvisie en in een eerder stadium 30.000 euro voor een verkenning. Daarnaast financiert de provincie vanuit het Europese subsidieprogramma Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) de verplaatsing van bedrijven naar het Altongebied.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Paprikateler ‘NH Paprika’ al geheel klimaatakkoord proof, nieuwsbericht Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Eerste klimaatneutrale paprikateelt van Nederland in provincie Noord-Holland, nieuwsbericht provincie Noord-Holland