Eerste partnership Europese Agenda Stad ondertekend

29 maart 2016

Op de regionale bijeenkomst Habitat III in Praag is op 17 maart jl. het eerste partnership in het kader van de Europese Agenda Stad ondertekent. Met Slowakije als coördinerende lidstaat wordt gestreefd naar beter betaalbare en duurzame huisvesting. Het is de eerste van vier pilots, waarbij lidstaten, steden, de Europese Commissie en partijen uit het maatschappelijk middenveld samen een partnership afsluiten.

Habitat III

Als onderdeel van het Habitat programma van de Verenigde Naties, over huisvesting en duurzame stedelijke ontwikkeling, vindt in oktober 2016 de Habitat III conferentie in Ecuador plaats. Hier wordt naar verwachting een nieuwe VN Agenda Stad gelanceerd. Deze is gericht op het aanpakken van de belangrijkste uitdagingen voor steden in de wereld, zodat deze kunnen bijdragen aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen 2030. De regionale bijeenkomst in Praag is de voorbereiding hierop.

Comité van de Regio’s

Namens het CvdR nam voorzitter Markku Markkula deel aan de bijeenkomst. Hij riep Europese steden op om hun ervaringen op gebied van duurzame ontwikkeling als toonaangevend voorbeeld te gebruiken om stedelijke regio’s slimmer, groener en inclusiever te maken. De Europese Agenda Stad, waarover in mei in het Pact van Amsterdam overeenstemming moet worden bereikt, biedt de unieke mogelijkheid om best practices te profileren

Partnerships

De partnerships in het kader van de Europese Agenda Stad worden voor een periode van twee tot drie jaar opgericht. Door de uitwisseling van ervaringen tussen verschillende Europese, nationale en decentrale overheden worden knelpunten in kaart gebracht. Elk partnership brengt vervolgens een advies uit dat in de praktijk is getest, deze wordt ingebracht bij het REFIT-programma.

Huisvesting

De nadruk binnen het recentelijk ondertekende huisvestingspartnership ligt op de groeiende behoefte aan betaalbare en duurzame huisvesting. Slowakije neemt in deze pilot de coördinatie op zich. “Er moet een toepasselijk juridisch en financieel framework geïdentificeerd en gerealiseerd worden”, aldus een vertegenwoordiger van de Slowaakse overheid.

Energie-efficiëntie

Het bouwen van huizen met een hoge mate van energie efficiëntie is een prioriteit in dit partnership. Door samen te werken zouden de kosten voor duurzaam bouwen naar beneden kunnen. Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), kan hier tevens een bijdrage aan leveren. Eén van de hoofdthema’s is duurzaamheid, de ambitie van het partnership is om hier bij aan te sluiten.

Nederlands voorzitterschap

De Europese Agenda Stad is één van de prioriteiten van het huidig Nederlands EU-Raadsvoorzitterschap. Op 30 mei a.s. zal in een informele raadsvergadering het Pact van Amsterdam aangenomen worden. Implementatie van de EU agenda stad zal hierna plaatsvinden. Op diezelfde dag praten lokale en regionale bestuurders over de prioriteiten van die implementatie tijdens een Forum dat wordt georganiseerd door o.a. het Comité van de Regio’s, VNG en IPO.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Artikel, Agenda Stad
Artikel, EU Urban Agenda
Interview, Blik op BZK magazine
Nieuwsbericht, Comité van de Regio’s

Meer informatie:

Thema Nederlands voorzitterschap, Europa decentraal
Europese Agenda Stad, Europa decentraal
Praktijkvraag, Europa decentraal