Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Eerste peilingen Europese verkiezingen gepubliceerd

25 februari 2019Europees recht en beleid decentraal

Het Europees Parlement heeft voor het eerst in aanloop naar de verkiezingen van dit jaar peilingen gepubliceerd. De peilingen zijn gebaseerd op data van nationale peilingen in de EU-lidstaten. In deze peiling wordt ervan uitgegaan dat het Europees Parlement in totaal 705 zetels heeft, in tegenstelling tot de huidige 750 zetels. Dit als gevolg van de Brexit.

Zetelverdeling

In de peiling wordt nog geen rekening gehouden met nieuwe politieke fracties. Partijen zijn toegewezen aan reeds bestaande fracties voor zover hun intenties bekend zijn. Overige partijen zijn opgenomen in de categorie ‘anders’. De zetelverdeling in deze peiling is als volgt:

Politieke fractieHuidig zetelaantalPeiling 2019
Europese Volkspartij (EVP)217184
Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D)186135
Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE)6875
Europese Conservatieven en Hervormers (ECR)7551
Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL)5246
Groenen/Europese Vrije Alliantie (Groenen/EFA)5245
Europa van Naties en Vrijheid (ENF)4159
Europa van Vrijheid en Directe Democratie (EVDD)4143
Niet ingeschrevenen (NI)2210
Anders58

Veel op het spel

Volgens het Europees Parlement staat er bij de aankomende verkiezingen veel op het spel. Dit komt niet alleen door de Brexit, maar ook door belangrijke politieke- en grensoverschrijdende uitdagingen die moeten worden aangepakt. De huidige peilingen laten zien dat het Europees Parlement verdeelder is dan ooit.

Europese verkiezingen

De verkiezingen voor het Europees Parlement vinden plaats tussen 23 en 26 mei. In Nederland kunnen kiezers op 23 mei 2019 naar de stembus.

Door:

Erwin de Pagter en Pauline A’Campo, kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Eerste peilingen voor het nieuwe Europees Parlement, persbericht Europees Parlement

Meer informatie:

Europese verkiezingen 2019, Europees Parlement
Einde registratietermijn voor niet-Nederlandse EU-burgers voor de Europese verkiezingen komt dichtbij, nieuwsbericht kenniscentrum Europa decentraal

X