EFRO-rapporteurs Europees Parlement en Europees Comité van de Regio’s starten samenwerking

10 september 2018Regionaal beleid en fondsen

De rapporteurs voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds (CF) van het Europees Parlement en het Europees Comité van de Regio’s hebben op 4 september hun samenwerking gestart. Beide partijen willen ervoor zorgen dat regio’s en steden in de fase 2021-2027 een sleutelrol blijven spelen in het beheer van de fondsen.

Samenwerking

Het EFRO en het cohesiefonds zijn grote investeringsprogramma’s in de EU-begroting, die tot 2020 meer dan 240 miljard euro bedragen. EP-rapporteur over het EFRO en CF 2021-2027 Andrea Cozzolino (S&D) en CvdR-rapporteur EFRO en CF Michiel Rijsberman (ALDE) zijn op 4 september begonnen aan hun gezamenlijke inspanningen om het voorstel dat de Europese Commissie op 29 mei presenteerde te verbeteren.

EFRO

Het investeringsinstrument Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling verkleint de regionale ongelijkheden, creëert banen, biedt nieuwe zakelijke kansen en pakt grote mondiale problemen aan, zoals klimaatverandering en migratie. Het is het enige EU-beleid dat alle lokale gemeenschappen van Europa omvat en waarbij lokale belanghebbenden worden betrokken om groeistrategieën te leveren gebaseerd op gedeelde EU-doelen.

“The European Fund for Regional Development succeeded in creating jobs, improving the quality of life in our regions, increasing energy efficiency, stimulating innovation. It must continue to play its role without any centralisation towards Brussels or national governments, showing the impact of the EU in each and every European region and city”, aldus CvdR-rapporteur Michiel Rijsberman.

Vervolg

De goedkeuring van het EP en het CvdR-standpunt over het toekomstige EFRO staat gepland voor december 2018 en vormt een belangrijke stap in de voorbereiding van het cohesiebeleid van de EU 2021-2027.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

European Parliament and local leaders seek increase in EU funding for climate change and social policy over the next decade, Europees Comité van de Regio’s