eHerkenning wordt verplicht, wat betekent dat voor aanbestedende diensten?

15 juni 2015Aanbesteden

Vanaf 27 juni 2015 wordt eHerkenning verplicht voor alle gebruikers van Nederlandse ondernemingen op TenderNed. Dit betekent dat ondernemingen alleen nog kunnen inloggen met eHerkenning, de digitale standaard voor zakendoen met de overheid. Decentrale overheden die aanbesteden worden door TenderNed geadviseerd om hierop in te spelen  via hun berichtgeving over aanbestedingen.

Wat is eHerkenning?

Met het eHerkenning-systeem kunnen ondernemers zich gemakkelijk identificeren bij de overheid. Ondernemingen kunnen zich zo digitaal dus makkelijk identificeren. Het systeem kan gezien worden als een soort DigiD voor bedrijven, waarmee het zakendoen met de overheid toegankelijker wordt.

Ondernemingen inlichten

TenderNed acht het van belang dat decentrale overheden die de komende tijd een digitale aanbesteding gepland hebben via TenderNed geïnteresseerde ondernemers inlichten over de verplichting van het inloggen met eHerkenning. Zonder eHerkenning hebben ondernemingen geen toegang meer tot hun eigen gegevens en kunnen zij niet meer deelnemen aan digitale aanbestedingen via TenderNed. Door hier als decentrale overheid op te anticiperen, kunnen inschrijvers tijdig een eHerkenningsmiddel aanschaffen.

Advies TenderNed

TenderNed adviseert aanbestedende diensten het volgende:
–       Plan bij voorkeur geen kluissluitingen in de week van 29 juni t/m 3 juli 2015 of overweeg deze te verplaatsen naar een later moment. Een ondernemer die nog geen eHerkenningsmiddel heeft gekoppeld, kan dit in die week alsnog doen.
–       Wijs in uw aanbestedingsdocumenten op het verplicht gebruik van eHerkenning per 27 juni 2015. Hiervoor kunt u het bestek van de aanbesteding en de nota van inlichtingen benutten of een apart bericht vanuit TenderNed sturen aan alle in uw aanbesteding geïnteresseerde ondernemers.
–       Wijs ook in aankondigingen van aanbestedingen op TenderNed (afd VI.3 Afd. Nadere inlichtingen) op de verplichting per 27 juni 2015.

Verplicht elektronisch aanbesteden

De nieuwe aanbestedingsrichtlijn 2014/24 wil lidstaten verder helpen om de overgang naar elektronisch aanbesteden te voltooien. De richtlijn voorziet in een verplichte verzending van aankondigingen in elektronische vorm, de verplichte elektronische beschikbaarstelling van aanbestedingsdocumenten en tenslotte wordt de overgang naar volledig elektronische communicatie verplicht gesteld. Op grond van art. 90 van de richtlijn moet de overgang naar volledig elektronisch aanbesteden 2014/24 voor 18 april 2018 door lidstaten verplicht worden gesteld. In Nederland ziet het er echter naar uit dat elektronisch aanbesteden al per april 2016 verplicht wordt.

Door:

Jonneke Huijser en Merit van Veen, Europa decentraal

Bron:

TenderNed

Meer informatie:

E-aanbesteden, Europa decentraal
E-overheid, informatiemaatschapppij, Europa decentraal
Stappenplan koppelen eHerkenning aan een TenderNed account, TenderNed
Stappenplan Digitaal Inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed, TenderNed
Stappenplan aanschaffen eHerkenningsmiddel, TenderNed