Energie-efficiëntie in gebouwen moet beter

6 mei 2013Duurzaamheid, Klimaat

De Europese Commissie bracht op donderdag 18 april een rapport uit over het gebrek aan financiële steun voor energie-efficiëntie in gebouwen. Voor het behalen van de gestelde doelstellingen in 2020 en 2050 moeten er meer investeringen plaatsvinden.

Gebouwen zijn een centraal element van het energie-efficiëntiebeleid van de Europese Unie aangezien bijna 40 % van het eindenergieverbruik (en 36 % van de broeikasgasemissies) een gevolg is van het gebruik van huizen, kantoren, winkels en andere gebouwen. Bovendien beschikt de sector over het op één na grootste niet-benutte en kosteneffectieve potentieel voor besparingen inzake gebruik van primaire energie (na de energiesector zelf).

Het energie-efficiënter maken van gebouwen brengt ook belangrijke secundaire effecten met zich mee, zoals creatie van werkgelegenheid, verlichting van de brandstofarmoede, verbetering van de volksgezondheid en versterking van de energievoorzieningszekerheid en concurrentiekracht van de industrie.

Steun

De Europese Unie ondersteunt reeds vele jaren de verbetering van de energieprestaties van gebouwen met behulp van een reeks programma’s voor financiële steun, ook door middel van het cohesiebeleid.

Gebrek aan bewustzijn en expertise over financiering, hoge instapkosten en risicokrediet zijn de problemen die volgens de Commissie weggewerkt moeten worden. Lidstaten zijn de grootste drijvers om ervoor te zorgen dat kostenefficiënte investeringen in gebouwen gebeuren.

Het rapport van de Commissie wordt besproken op de EU-Energieraad van april 2013.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Vleva, ‘Rapport van Europese Commissie wijst op nood aan financiële steun voor energie efficiëntie in gebouwen’, 25-4-2013

Meer informatie:

Commissierapport ‘Financiële steun voor energie-efficiëntie in gebouwen’
EU-beleid inzake energie efficiëntie in gebouwen