Winterpakket Energie: naar een koolstofarme economie

5 december 2016Klimaat Milieu

Energie-efficiëntie moet volgens de Europese Commissie een prioriteit in Europa gaan zijn. Op 30 november presenteerde de Commissie een pakket met maatregelen om de omschakeling naar een koolstofarme economie te voltooien. De maatregelen zijn in drie hoofdlijnen onderverdeeld. Naast het prioriteren van energie-efficiëntie moet de EU wereldwijd een voortrekkersrol nemen op het gebied van hernieuwbare energie. Bovendien moet energie betaalbaar blijven voor de burger. De maatregelen genoemd in het pakket dragen bij aan het klimaat en energiebeleid 2030 en internationale klimaatafspraken.

Efficiënte energie

Het verlagen van energieverbruik staat centraal in het Energie pakket. Voor 2030 komt de Commissie met de bindende doelstelling om het verbruik in de EU met 30% te verminderen; dat is drie procent meer dan de Commissie in 2014 voorstelde. Een belangrijke factor in het verminderen van energieverbruik is de renovatie van gebouwen. Gebouwen hebben een aandeel van bijna 40% in energieverbruik in de EU. Veel van deze gebouwen zijn gebouwd voordat er energierichtlijnen bestonden. Daarom stelt de Commissie dat bij de renovatie van dergelijke gebouwen op de lange-termijn moet worden nagedacht over de energie-efficiëntie.

Ecodesign

Evenzeer stelt de Commissie dat er nieuwe stappen ondernomen moeten worden op het gebied van Ecodesign. Dit houdt in dat er bij het ontwikkelproces van producten zo min mogelijk milieu-impact is. Voor 2020 heeft de Commissie al enkele richtlijnen voor Ecodesign ontwikkeld. Toevoegingen voor 2030 zijn vernieuwde richtlijnen omtrent het testen van producten en strengere eisen aan ICT gerelateerde producten zoals smartphones.

Hernieuwbare energie en rol consument

De Commissie besteedt in het pakket ook veel aandacht aan de rol van de consument. Die moet zelf gemakkelijker hernieuwbare energie kunnen produceren en verkopen. Ook de oprichting van groene energiecoöperatieven wordt gestimuleerd. Voor 2030 heeft de Commissie het doel gesteld om 27% van de totale energieconsumptie uit hernieuwbare energie te laten bestaan. Met betrekking tot elektriciteit is het doel om tenminste 50% hernieuwbare energie te gebruiken. Ook heeft het energiepakket als doel om de kosten van energie voor de Europese consument te verlagen. Consumenten moeten de energieprijzen makkelijker kunnen vergelijken en kwetsbare consumenten moeten beter beschermd worden tegen afkoppeling van het net.

Tijdlijn

Het door de Commissie voorgestelde pakket, met acht wetsvoorstellen, moet nu behandeld worden door de medewetgevers, het Europees Parlement en de Raad. Inkomend Raad-voorzitter Malta (vanaf januari 2017) heeft reeds aangegeven dat de voorstellen voor meer energie-efficiëntie prioriteit genieten. Naar verwachting worden het lastige onderhandelingen, o.a. omdat lidstaten het allereerst eens moeten worden over het bindende karakter van de doelstellingen. Leden van het Europees Parlement hebben reeds aangegeven dat zij sommige voorstellen niet ambitieus genoeg vinden.

Door:

Pierre Kas en Paul Zondag, Europa decentraal

Bron:

Persbericht, Europese Commissie
Clean Energy Package, Europese Commissie

Meer informatie:

Milieu en klimaat, Europa decentraal
Klimaat en energie, Europa decentraal
Energie-efficiëntie, Europa decentraal