Enquête ITEM voor Grenseffectenrapportage 2018 (GROS)

Ervaart u problematiek inzage wet- en regelgeving, beleid en handhaving op Europees, nationaal en regionaal niveau? Het is nu mogelijk om via de jaarlijkse enquête van ITEM dergelijke problematieken bij ITEM aan te leveren. Het raadplegen van stakeholders door middel van een enquête is een belangrijkste eerste stap voor de jaarlijkse ITEM Grenseffectenrapportage.

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM)

ITEM, het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility voert onderzoek uit naar de actuele grensoverschrijdende en transnationale problematieken. ITEM is de spil van wetenschappelijk onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en opleidingsactiviteiten omtrent grensoverschrijdende samenwerking (GROS) en mobiliteit. In de jaarlijkse Grenseffectenrapportage, worden de resultaten van het onderzoek naar de effecten van bestaande en toekomstige wet- en regelgeving, beleid en handhaving in de grensregio weergegeven.

Deelname enquête ITEM

Elk jaar worden ITEM’s stakeholders door middel van een enquête gevraagd dossiersuggesties te doen afhankelijk van hun ervaringen. ITEM stelt naar aanleiding van de totale lijst van dossiersuggesties een shortlist van dossiers op die vervolgens door ITEM wetenschappers en experts onderzocht worden.

Grenseffectenrapportage 2017

Op 10 november 2017 werd tijdens de ITEM jaarconferentie de Grenseffectenrapportage 2017 gepresenteerd. Uit de rapportage blijkt dat zowel binnen de gehele Europese Unie, als in de grensregio’s, de aandacht voor GROS toeneemt. Voorbeelden van dossiers die naar voren kwamen in de rapportage zijn de Duitse tolheffing en de Belgische wetgeving voor reizigersidentificatie.

Het is tot en met 9 januari 2018 mogelijk om een dossiersuggestie te doen bij ITEM via dit formulier. Het invullen van de enquête kost ongeveer vijftien minuten.

Door:

Femke Salverda en Fenna Eerenberg, Europa decentraal

Bron:

Enquête ITEM Grenseffectenrapportage 2018, ITEM
Grenseffectenrapportage 2018, ITEM

Meer informatie:

Grensoverschrijdende samenwerking, Europa decentraal
ITEM Jaarconferentie: frisse wind voor grensoverschrijdende samenwerking (GROS), nieuwsbericht Europa decentraal
Grenseffectenrapportage 2017, ITEM
Grenseffectenrapportage 2016, ITEM