Enquête toepassing van Europese staatssteunregels door Nederlandse gemeenten

4 september 2017

Hoe worden de Europese staatssteunregels door de Nederlandse gemeenten toegepast? De Radboud Universiteit Nijmegen doet hier onderzoek naar in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK). Kenniscentrum Europa decentraal is verzocht om onder gemeenten aandacht te vragen voor dit onderzoek.

Doel onderzoek

Gemeenten hebben op vele beleidsterreinen rekening te houden met Europese staatssteunregels. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken op het terrein van grondexploitatie en gebiedsontwikkeling. Het doel van het onderzoek is om beter inzicht te krijgen in de toepassing van de staatssteunregels door gemeenten. Een beter inzicht kan leiden tot concrete aanbevelingen om de toepassing van de staatssteunregels te verbeteren.

Voor wie is de enquête? 

Ambtenaren van Nederlandse gemeenten, die te maken hebben (gehad) met Europese staatssteunregelgeving, worden uitgenodigd om de enquête over de toepassing van Europese staatssteunregelgeving in te vullen. Het invullen van de enquête kost ongeveer 10 – 15 minuten.

Gemeenten kunnen de enquête hier invullen

Uitkomsten

De resultaten van het onderzoek van het Radboud worden gepubliceerd in een bondig rapport. Daarnaast is er de mogelijkheid om op basis van de ingevulde enquête een terugkoppeling te krijgen van het Radboud en BZK over waar uw gemeente staatssteun-technisch bezien staat ten opzichte van andere Nederlandse gemeenten. Heeft u vragen over het rapport of de terugkoppeling, dan kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen.

Voor meer informatie over de enquête of het onderzoek kunt u contact opnemen met:

dr. Pieter Zwaan (p.zwaan@fm.ru.nl); of
mr. G. Hanoeman (coordinatiepuntstaatssteun@minbzk.nl)