eOverheid draagt bij aan Europese doelstellingen

31 oktober 2016Informatiemaatschappij

De digitale overheid in Nederland wordt steeds meer gebruikt. Dit blijkt uit  onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De relatie tussen overheid, burgers en bedrijven wordt steeds meer digitaal. Daarnaast worden veel diensten, zoals de aanvraag van toeslag- of vergunningen ook gedigitaliseerd.  Door deze positieve ontwikkeling draagt Nederland bij aan het actieplan ‘eGovernment 2016-2020’ van de Europese Commissie.

Actieplan eGovernment

Uit een onderzoek dat Capgemini in opdracht van de Commissie heeft gedaan naar aanleiding van de doelstellingen van actieplan eGovernment, bleek dat inwoners en bedrijven meer behoefte hebben aan digitale dienstverlening. De Commissie heeft daarom het actieplan ‘eGovernment 2016-2020’ in het leven geroepen. Het actieplan is onderdeel van de Digitale Interne Markt strategie van de Commissie en draagt bij aan de volgende drie beleidsterreinen:

  • de modernisering van het Openbaar Bestuur;
  • het gebruik van publieke diensten ook over de grens te realiseren;
  • een platform voor digitale interactie tussen Openbaar Bestuur, inwoners en bedrijven op te zetten.

Digitale interne markt

In mei 2015 presenteerde de Commissie de strategie voor het realiseren van een digitale interne markt voor Europa, de digitale interne markt strategie. De wereldeconomie wordt steeds meer digitaal en de ICT-sector vormt de basis voor alle moderne innovatieve economische systemen,. Met de strategie streeft de EU naar het tegen gaan van uiteenlopende nationale wetgeving en voorschriften.

eGovernment is een belangrijk onderdeel  van de digitale interne markt. Door betere afstemming van publieke administraties tussen lidstaten, moet het voor burgers en bedrijven makkelijker worden om vrij te kunnen verplaatsen. De groeiende digitalisering zorgt voor hogere verwachtingen van openbaar bestuur en vraagt om meer transparantie.

Nederland

In Nederland groeit het gebruik van digitale dienstverlening. In oktober 2015 gebruikte 1,8 miljoen mensen MijnOverheid, waar dit er in oktober 2016 al 5 miljoen zijn. Het onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken richt zich vooral op het aanbod van digitale dienstverlening. Hieruit blijkt dat 88 procent van de veelgevraagde producten (toeslagen, studiefinanciering of vergunningen) digitaal beschikbaar is.  Dit draagt bij aan het eerste punt uit het actieplan eGovernment om het Openbaar Bestuur te moderniseren.

Op het platform Optimaal Digitaal, kunnen overheidsorganisaties tips vinden om de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren.

Door:

Pierre Kas en Femke Salverda, Europa decentraal

Bronnen:

eGovernment actionplan 2016-2020, Europese Commissie
Digitale overheid op goed peil, Rijksoverheid

Meer informatie:

Digitale interne markt strategie, Europa decentraal
Eoverheid, Europa decentraal