EP roept op tot actie voor Europese structuur- en investeringsfondsen

Het Europees Parlement heeft op 13 juni, tijdens de plenaire zitting in Straatsburg, ingestemd met twee resoluties over de toekomst van Europees cohesiebeleid. Een toereikend budget, meer samenhang tussen fondsen en vereenvoudiging moeten cohesiebeleid zodanig verbeteren dat de regionale ongelijkheden binnen de EU verder verminderen.

Sleutelvoorwaarden

Europarlementariërs roepen op tot actie in het cohesiebeleid post 2020. Een adequaat budget en betere synergie tussen de verschillende structuur- en investeringsfondsen zijn belangrijke punten in het rapport van Kerstin Westphal. Daarnaast moet het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) de strategische coherentie, territoriale concentratie en het lange termijn perspectief van cohesiebeleid niet ondermijnen. Het EP wil dat subsidies de basis van financiering blijven, het gebruik van leningen, eigen vermogen of garanties moet met de nodige voorzichtigheid worden ingezet.

Simpeler

“We willen modern, non-bureaucratisch cohesiebeleid, dat zorgt voor financiering waar dat nodig is in alle regio’s”, aldus rapporteur Westphal. Versimpeling van de managementsystemen op alle overheidslagen is een belangrijk punt in het rapport. Ook ziet het EP graag meer harmonisatie tussen cohesiebeleid en andere beleidsvelden, zoals mededinging en staatssteunregels.

Zichtbaarheid

Naast het rapport van Westphal stemde het EP ook in met het rapport van Daniel Buda over het verhogen van de zichtbaarheid van Europese structuurfondsen. Een recente Eurobarometer studie toont aan dat slechts een derde van de EU-burgers zich bewust is van de positieve gevolgen van EU investeringen in de regio waar zij wonen of werken. Het verbeteren van toegang tot informatie, door middel van een communicatiestrategie voor digitale en sociale media, en het uitlichten van de voordelen die cohesiebeleid bijdraagt aan de reële economie zorgen ervoor dat de zichtbaarheid van cohesiebeleid wordt verbeterd.

Communicatie

De communicatiemethodes over de resultaten van Europese structuurfondsen zijn tot nu toe niet altijd even effectief en verschillen per lidstaat. “Betere coördinatie tussen publieke autoriteiten, sociale en economische partners en de burgermaatschappij is nodig om de doelen van de EU beter te communiceren en de interesse van burgers voor Europese projecten te vergroten”, aldus rapporteur Buda.

Alliantie

Het Comité van de Regio’s is blij met de positie van het Europees Parlement, volgens rapport Michael Schneider versterkt dit de alliantie voor behoud van cohesiebeleid. Deze alliantie pleit ervoor dat brexit en andere budgettaire beperkingen er niet voor zorgen dat één van de belangrijkste investeringsinstrumenten in de EU wordt verzwakt. “Europese burgers en gemeenschappen moeten kunnen rekenen op verbeterde ESI-fondsen na 2020.”

Bronnen:

Persbericht, Europees Parlement
Bouwstenen voor een cohesiebeleid van de EU na 2020, Kerstin Westphal
Vergroten betrokkenheid partners en zichtbaarheid van de resultaten van ESIF, Daniel Buda

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies