EP steunt pleidooi betrokkenheid decentrale overheden bij energiebeleid

26 juni 2017Klimaat

‘Decentrale overheden spelen een centrale rol voor het draagvlak voor de energietransitie’ benadrukte gedeputeerde Stelpstra van Drenthe namens CEMR tijdens de ontbijtbijeenkomst Localising the Energy transition. ‘Ze verdienen daarom betrokkenheid en ondersteuning’. Europarlementariër Turmes (Groenen) onderschreef dit belang en pleitte voor een strategisch partnerschap.

Steden en regionale overheden betrokken

De bijeenkomst was georganiseerd in het kader van de Europese week voor duurzame energie (EUSEW). Vijf Europese netwerken van steden en regio’s zaten met enkele Europarlementariërs om de tafel om te spreken over hun rol en inbreng in de energietransitie. Met wethouder Choho van Amsterdam (Eurocities), wethouder Van Meygaarden van Geldermalsen (Klimaatverbond/Climate Alliance) en gedeputeerde Stelpstra van Drenthe (CEMR) waren Nederlandse decentrale overheden goed vertegenwoordigd.

Het pleidooi voor betere betrokkenheid van steden en regionale overheden bij het nationale en EU energiebeleid krijgt in het Europees Parlement brede steun. Dit moet een goede plek krijgen in de nationale klimaat en energieplannen, die lidstaten volgend jaar moeten indienen in Brussel. De EU moet ambitieuze doelen stellen en decentrale overheden moeten voldoende flexibiliteit en beleidsvrijheid krijgen.

Winterpakket

Eind 2016 heeft de Europese Commissie het winterpakket over ‘Schone energie voor alle Europeanen’ gepresenteerd. Het pakket bevat maatregelen om de energietransitie vorm te geven voor de periode 2020-2030. Dit vergt ambitieus beleid op energiebesparing en aanzienlijke investeringen in duurzame energie. Daarvoor worden de EU richtlijnen voor energiebesparing en duurzame energie herzien en wordt een nieuw systeem geïntroduceerd van nationale klimaat en energieplannen.

Door:

Jody van Diemen en Caspar Sluiter, VNG

Meer informatie:

Energie-efficiëntie, Europa decentraal
Hernieuwbare energie, Europa decentraal
Klimaat en energie, Europa decentraal
Energie en klimaat, VNG