Erasmus voor lokale en regionale afgevaardigden

12 februari 2018

Het Europees Comité van de Regio’s moedigt de Europese Commissie aan een uitwisselingsprogramma op te zetten voor afgevaardigden van lokale en regionale overheden. Het uitwisselingsprogramma moet hun expertise op het gebied van de werking van de Europese Unie vergroten.

Pilotproject 2012-2013

In 2012 lanceerde de Europese Commissie in samenwerking met het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) een pilotproject onder de naam ‘Erasmus voor lokale en regionale afgevaardigden’. Dit project was gericht op het verbeteren van de kennis van lokale en regionale afgevaardigden op het gebied van de werking van het EU-cohesiebeleid. Het project werd enthousiast ontvangen: voor de 100 beschikbare plaatsen waren er uiteindelijk 1000 aanmeldingen. Er is echter geen vervolg op het succesvolle project gekomen.

Aanbeveling Europees Comité van de Regio’s

Op initiatief van rapporteur François Decoster, lid CvdR en burgemeester van Saint-Omer, heeft het Comité van de Regio’s op 31 januari een aanbeveling aangenomen. Deze aanbeveling pleit voor de start van een programma ‘Erasmus voor lokale en regionale afgevaardigden 2018-2020’ gebaseerd op de ervaringen van het pilotproject uit 2012-2013. “De 91 000 lokale en regionale autoriteiten in de EU zijn een onmisbare link tussen Europa en haar inwoners, maar ze zijn niet altijd getraind in Europese kwesties voordat ze aan het werk gaan” aldus rapporteur François Decoster.

Wat betreft de financiering van het project stelt het Comité van de Regio’s voor dat de kosten kunnen worden verdeeld tussen het EU-budget en de lokale autoriteiten waar de deelnemers deel van uit maken.

Het Comité van de Regio’s richt zich nu op het Europees Parlement in de hoop dat zij zich, net als in 2012, achter het idee zal scharen. Het Comité stelt voor dat het project wordt opgenomen in het budget van 2018 zodat het in 2019 kan worden uitgevoerd. Daarnaast moet er een werkgroep komen met leden van de Commissie, het Parlement en het Comité zodat het programma snel kan worden uitgewerkt en voorbereid.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

European Committee of the Regions calls for “Erasmus for local and regional representatives”, persbericht Europees Comité van de Regio’s
Erasmus for Local and Regional Representatives, nieuwsbericht ALDE