Digitale vooruitgang doel van Estland tijdens EU-voorzitterschap

Op 1 juli 2017 heeft Estland het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie overgenomen van Malta. Hiermee krijgt Estland een halfjaar de leiding over de Raad, waarin alle EU-lidstaten vertegenwoordigd zijn op ministerieel niveau. Uit de Estse prioriteiten komt duidelijk naar voren dat Estland op alle dossiers inzet op digitale vooruitgang.

Prioriteiten Estland

Estland heeft een aantal prioriteitsdossiers vastgesteld waarbij het waarborgen van gemeenschappelijke Europese waarden van welvaart, veiligheid, vrede en stabiliteit centraal staan.

De prioriteiten zijn:

  • een open en innovatieve Europese economie;
  • een veilig en beveiligd Europa;
  • een digitaal Europa en vrij verkeer van data;
  • een inclusief en duurzaam Europa.

Een open en innovatieve Europese economie

Met de prioriteit van een open en innovatieve Europese economie richt Estland zich op het beschermen en promoten van de vier vrijheden: vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. Hieronder valt onder andere ook het bevorderen van het onderhandelingsproces over de verordening tot invoering van een Europese e-kaart voor diensten. Deze e-kaart moet erop toezien dat het makkelijker wordt om diensten aan te bieden in andere EU-lidstaten.

Een veilig en beveiligd Europa

Terrorisme en georganiseerde misdaad bestrijden, en ook de bescherming van de buitengrenzen van de EU hebben prioriteit. Om deze doelstellingen te bevorderen zet Estland vooral in op ICT oplossingen. Zoals de introductie van Europese databases ter ondersteuning van het Schengengebied. Hiermee wil Estland onder andere illegale migratie bestrijden.

Een digitaal Europa en vrij verkeer van data

Het bevorderen van digitale vooruitgang in de EU is het overkoepelend thema van het Ests voorzitterschap. Hieronder valt ook het verbeteren van de digitale interne markt om betere toegang tot online goederen en diensten mogelijk te maken. Dit komt al naar voren in de Estse inzet op de Europese e-kaart. Ook ten aanzien van bijvoorbeeld EU hervormingen in telecommunicatie en auteursrechten staat de digitale interne markt centraal. Verder speelt de bescherming van data een belangrijke rol en wordt er vooruitgang verwacht aangaande de e-privacyrichtlijn.

Een inclusief en duurzaam Europa

De Estse inzet met betrekking tot een inclusief en duurzaam Europais tweeledig. De arbeidsmarkt is veranderd door de ontwikkeling van de informatiemaatschappij. Hierdoor zijn hervormingen nodig in de Europese wetgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Estland noemt bijvoorbeeld de herziening van de detacheringsrichtlijn.

Daarnaast gaat Estland ook inzetten op duurzaamheid. Maatregelen om broeikasgassen tegen te gaan krijgen prioriteit. Het streven is bijvoorbeeld om het EU emissiehandelssysteem (ETS) te herzien. Daarnaast zet Estland ook in op het voltooien van de onderhandelingen over hervormingen die vallen onder het EU Winterpakket Energie. De wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de richtlijn 2012/27/EU over energie-efficiëntie en de richtlijn 2010/31/EU over energieprestaties van gebouwen hebben hierbij prioriteit. Hiermee zet Estland de lijn ingezet door de voorgaande voorzitter Malta voort.

Bijeenkomsten

Tijdens het voorzitterschap van Estland zijn rond de twintig bijeenkomsten en conferenties van hoog niveau gepland. Daarnaast zijn er ook ongeveer 200 aan het Ests voorzitterschap gerelateerde evenementen georganiseerd.

Door:

Femke Salverda en Jos Pees, Europa decentraal

Bronnen:

Priority dossiers under the Estonian EU Council Presidency, Europees Parlement
About the Estonian Presidency, voorzitterschap Estland

Meer informatie:

EU2017, Estland (Voorzitter van de Raad van de Europese Unie)
EU-voorzitterschap, Europa decentraal
Informatiemaatschappij, Europa decentraal
Prioriteiten Voorzitterschap Malta: Migratie en veiligheid, nieuwsbericht Europa decentraal