EU-akkoord over visquota: meer tong, minder zeebaars voor Nederlandse vissers

Tijdens de Raad Landbouw en Visserij hebben Europese ministers op 12 en 13 december 2016 een akkoord bereikt over nieuwe Noordoost-Atlantische Oceaan visquota voor 2017. Nederlandse vissers mogen in de Noordzee volgend jaar o.a. 15% meer tong vangen. Voor zeebaars worden de vangstmogelijkheden echter drastisch beperkt.

Noordzee

“Wanneer het goed gaat met de vis in de Noordzee is er voor de Nederlandse vissers ruimte om meer te vangen en dus meer te verdienen”, aldus staatssecretaris Van Dam. In 2017 mogen Nederlandse vissers, naast de toename in tong, ook meer tarbot, griet, kabeljauw, rog en makreel vangen. Vorig jaar ging het quotum voor tong ook al met 10% omhoog.

Zeebaars

De regels voor zeebaars worden verder aangescherpt. Het maximum dat per maand mag worden gevangen wordt verlaagd naar 400 kilo, in 2016 was dit nog 1000 kilo. De afgesproken vangsthoeveelheden zijn gebaseerd op wetenschappelijk advies om overbevissing tegen te gaan.

Samenwerking

Nederland heeft in Brussel samen met België en Duitsland gepleit voor het op elkaar afstemmen van quota voor soorten waarop vissers doelgericht vissen, zoals tong en schol, en de bijvangstsoorten. Eurocommissaris voor visserijbeleid Karmenu Vella stelt dat deze afspraak ervoor zorgt dat 44 van de 64 visvoorraden op de meest duurzame manier gevangen worden, vorig jaar waren dit 36 soorten.

EU-gemeenschappelijk visserijbeleid

Het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU werpt zijn vruchten af, aldus Vella. Na jaren van gedisciplineerd visserijbeleid, hebben wetenschappers dit jaar geadviseerd om de vangstlimieten te verhogen. Het is de doelstelling van de EU om zo mogelijk in 2017, en anders uiterlijk in 2020 maximale duurzame opbrengsten (MDO’s) te verwezenlijken. Daarbij wordt rekening gehouden met specifieke, volledig gerechtvaardigde sociaaleconomische omstandigheden.

Systematiek visquota

Elk jaar stellen de Europese visserijministers en de Europese Commissie de totale vangsthoeveelheden (total allowable catches, TAC’s) vast voor de verschillende vissoorten. De quota voor de Nederlandse visserijsector worden aan de hand van een vaste verdeelsleutel afgeleid van de totale vangsthoeveelheden.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bronnen:

Nieuwsbericht, Politico Pro
Nieuwsbericht, Rijksoverheid
Persbericht, Consilium Europa

Meer informatie:

Visserijbeleid, Europese Commissie
Europese vangstmogelijkheden, Europese Commissie