EU-budget na 2020 moet overeenstemmen met nieuwe politieke uitdagingen

26 maart 2018

Het Europees Parlement heeft op 14 maart zijn gezamenlijke standpunt over de volgende lange termijn EU-begroting vastgesteld. Volgens de Europarlementariërs moet de EU-begroting nieuwe prioriteiten financieren en het gat dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk achterlaat dichten zonder te bezuinigen op het bestaande beleid.

Nieuwe prioriteiten financieren

Het Europees Parlement heeft twee resoluties aangenomen over de uitgaven en inkomsten van het volgende Meerjarig Financieel Kader (MFK) dat naar alle waarschijnlijkheid vanaf 2021 in werking treedt. Het Parlement wil dat de EU-begroting overeenkomt met de politieke prioriteiten en de nieuwe uitdagingen waarmee alle lidstaten worden geconfronteerd, of het nu gaat om migratie, defensie, veiligheid of klimaatverandering. Het Europees Parlement is van mening dat het Brexit-gat moet worden gedicht en dat er een verhoging van het budget nodig is.

Het Europees Parlement is van mening dat de huidige limiet voor EU-uitgaven moet worden verhoogd van 1% tot 1,3% van het bni van de EU, om de nieuwe prioritaire gebieden te kunnen financieren zonder de Europese regio’s of landbouwgemeenschappen te schaden. Het Europees Parlement wil niet dat er wordt bezuinigd op de bestaande beleidsgebieden: het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het cohesiebeleid. Er moet niet minder uitgegeven worden aan traditionele opgaven, maar er moet nieuw geld bij voor nieuwe taken.

Het Parlement streeft naar een versterking van de eigen Europese middelen en geleidelijke invoering van nieuwe Europese eigen middelen, gebaseerd op het herzien en/of invoeren van belastingen op financiële transacties, belastingen op digitale sectoren en milieubelastingen.

Vervolg

De twee resoluties geven input voor de MFK-voorstellen van de Europese Commissie, die begin mei 2018 worden gepubliceerd. De goedkeuring van een nieuw MFK vereist de goedkeuring van het Europees Parlement. Het EP streeft naar een afwikkeling van het akkoord vóór de Europese verkiezingen in mei 2019.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Funding Europe’s future: EU’s post-2020 budget must match policy goals, persbericht Europees Parlement

Meer informatie:

Resolutie ‘Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020’, Europees Parlement
Resolutie ‘Reform of the European Union’s system of own resources’, Europees Parlement