EU-burgerdialoog Frans Timmermans en Geert Bourgeois: toekomst van Europa

5 maart 2018

Tijdens een Europees burgerdialoog in Leuven zijn eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans en Vlaams minister-president Geert Bourgeois met elkaar en tweehonderd burgers in dialoog gegaan over de toekomst van Europa. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer: brexit, de toestand in Catalonië en de rol van regio’s in de EU.     

EU-burgerdialoog

EU-burgerdialogen zijn publieke debatten waarin Eurocommissarissen en Europese, nationale, regionale en lokale politici met elkaar en burgers een dialoog aangaan. Het zijn vraag- en antwoordsessies, waardoor burgers de kans krijgen om zelf vragen te stellen maar ook om hun mening te geven over EU-beleid en de toekomst van Europa. Burgerdialogen worden door heel Europa georganiseerd en zijn kosteloos bij te wonen en live via internet te volgen.

Thema’s burgerdialoog Leuven

De eerste vraag die aan bod kwam in het dialoog in Leuven ging over de kwestie Catalonië: “Mag de Europese Commissie ingrijpen in de Catalaanse kwestie, zo ja, op welke manier?” Timmermans antwoordde dat de Europese Commissie het geweld dat gebruikt werd tijdens het referendum veroordeeld, maar dat Spanje een rechtsstaat is en dat democratie niet gebruikt kan worden om de rechtsstaat opzij te zetten. Hij benadrukte vervolgens het belang van een dialoog tussen Spanje en Catalonië waarin hij geen actieve rol voor de Commissie ziet. Bourgeois kon zich daar niet in vinden, hij vindt dat de EU het recht op zelfbeschikking van de Catalanen sterker moet beschermen.

Een ander zeer actueel thema dat werd aangehaald is de brexit. “Wat zijn de risico’s en gevolgen van de brexit?” Minister-president Bourgeois noemt de brexit een slechte zaak en hoopt op een goed akkoord. Vlaanderen is een van de economisch hardst getroffen regio’s bij een harde brexit. Vicevoorzitter Timmermans hoopt dat de Britten nog van gedachten veranderen. “Brexit is een verzwakking van zowel de EU als het VK. Mochten ze van gedachten veranderen dan zijn ze van harte welkom om te blijven”, aldus Timmermans. Het economisch model van Nederland en België dat gebaseerd is op snelle logistiek komt onder druk te staan bij een harde brexit.

Ook de rol van regio’s in de EU werd aangehaald. Minister-president Bourgeois is voorstander van het subsidiariteitsbeginsel, waarin de Europese Unie alleen optreedt als dat noodzakelijk is en beslissingen zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen. Timmermans haalde aan dat de EU een heterogene samenstelling is van steden en regio’s en dat Europese integratie is gebaseerd op grensoverschrijdende samenwerking zoals bijvoorbeeld tussen Zuid-Nederland en Vlaanderen.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Vlamingen stellen vragen aan Europa: Catalonië verhit de gemoederen, nieuwsbericht VRT
Bourgeois en Timmermans in gesprek met de burger over de toekomst van Europa, blog Vleva