EU cohesiebeleid werkt: 18.000 Nederlandse banen gecreëerd tussen 2007-2013

De Europese Commissie heeft de bevindingen gepubliceerd van een onafhankelijke evaluatie van de EU-investeringen die in de periode van 2007 tot en met 2013 plaatsvonden. Uit het specifieke landenverslag voor Nederland blijkt dat cohesiebeleid in die periode heeft geleid tot 18.000 banen. Binnen de gehele EU zijn volgens de evaluatie één miljoen banen gecreëerd.

Cohesiebeleid

Met behulp van een factsheet maakt de Europese Commissie inzichtelijk op welke wijze cohesiebeleid een positieve bijdrage levert binnen de EU. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het cohesiefonds werd in de periode 2007-2013 in totaal €346,5 miljard geïnvesteerd. Het belangrijkste doel hiervan was het verkleinen van verschillen tussen regio’s en bijdragen aan gebalanceerde en duurzame ontwikkeling.

Negen argumenten

Het factsheet zet negen manieren uiteen waarop cohesiebeleid heeft gewerkt voor de EU. Zo zorgt iedere euro die via het cohesiebeleid werd geïnvesteerd voor € 2,74 extra bbp, wat overeenstemt met een geschat rendement van één biljoen euro extra bbp tegen 2023. Bovendien heeft cohesiebeleid één miljoen banen binnen de EU gecreëerd, dat is goed voor een derde van de totale baancreatie in die periode. Cohesiebeleid vormt tevens een cruciale bron van financiering voor vele lidstaten. Deze EU-investeringen ondersteunen daarbij het MKB en startups, verbeteren transportinfrastructuur, draagt bij aan het beschermen van het klimaat en verhoogt de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden.

Cretu

“Deze cijfers spreken voor zich, het cohesiebeleid werkt. Dit beleid is noodzakelijk en wij moeten ook na 2020 blijven zorgen voor krachtig cohesiebeleid,” aldus Commissaris voor regionaal beleid, Corina Cretu. Deze evaluatie wordt gebruikt bij de reflectie van het beleid in 2014-2020 en in de discussie over het beleid post-2020. Het is van belang dat cohesiebeleid nog efficiënter wordt gemaakt en nog beter presteert.

Nederland

Tussen 2007 en 2013 bedroeg de steun uit het EFRO voor Nederland zo’n 830 miljoen euro, dit blijkt uit de land specifieke factsheet van Nederland. Investeringen werden hier vooral gedaan op gebied van onderzoek en innovatie, steun aan MKB, stedelijke ontwikkeling, en milieu en energie. In 2007-2013 werden in Nederland 18.000 banen gecreëerd, meer dan 6.000 startups ondersteund en 3.700 projecten gefinancierd. Daarnaast zijn er 550 onderzoeksprojecten gesteund en 519 samenwerkingsvormen tussen MKB en onderzoekscentra opgezet.

Toekomst lessen

De evaluatie laat ook zien op welke gebieden het beleid nog kan worden verbeterd. Zo moet toekomstig beleid beter op resultaat gericht zijn, meer gebruik maken van verschillende financieringsinstrumenten en de investeringen moeten op duidelijke kernthema’s concentreren.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bron:

Persbericht, Europese Commissie
Factsheet ‘9 ways cohesion policy works for Europe’, Europese Commissie
Factsheet Nederland, Europese Commissie

Meer informatie:

Nieuwsbericht ‘188 EU regio’s eisen sterk en vernieuwd EU regionaal beleid’, HNP
Nieuwsbericht ‘Vereenvoudiging prioriteit op agenda Eurocommissaris Cretu’, HNP
Regionaal beleid en structuurfondsen, Europa decentraal