EU en VS bereiken akkoord over kader uitwisseling data

De Europese Unie en de Verenigde Staten zijn dinsdag 2 februari tot een akkoord gekomen over een kader in de onderhandelingen over data-uitwisseling. In dit nieuwe akkoord wordt de privacy van Europese burgers in de opslag van data wel gewaarborgd. Ook heeft minister Kamp van Economische Zaken maandag 1 februari in een brief aan de Tweede Kamer een toelichting gegeven op nieuwe privacy hulpmiddelen voor Nederlandse bedrijven.

Het akkoord: Het EU-VS Privacyschild

Het gesloten akkoord gaat over de export van persoonsgegevens tussen de VS en de EU. Bij deze doorgifte van persoonsgegevens worden de grondrechten van de Europeanen echter wel beschermd. Maar wat is nu afgesproken onder dit nieuwe akkoord? Onder dit nieuwe akkoord kunnen Amerikaanse bedrijven gegevens van Europese klanten opslaan. Er gelden echter zware verplichtingen om de privacy van deze personen te waarborgen. Amerikaanse bedrijven die gegevens van Europeanen willen opslaan, moeten bijvoorbeeld verplicht instemmen met robuuste verplichtingen omtrent datagebruik. Een andere maatregel is de aanstelling van een ombudsman voor Europese burgers die klachten in behandeling neemt over mogelijk misbruik van data.

Daarnaast zijn er duidelijke transparantieverplichtingen inzake de toegang van de Amerikaanse overheid. Er zijn duidelijke schriftelijke garanties gegeven dat de toegang die overheidsinstanties tot gegevens hebben, wordt onderworpen aan beperkingen, waarborgen en controlemechanismes.

De onderhandelingen voorafgaand aan het akkoord: Safe Harbor

Er wordt al lange tijd onderhandeld over het sluiten van een dergelijk akkoord. Deze onderhandelingen staan ook wel bekend als de onderhandelingen over het Safe Harbor-akkoord. Safe Harbor is een beschikking die vorig jaar door de Europese Commissie is opgesteld. Amerikaanse bedrijven die zich hierbij hadden aangesloten werden als ‘veilig’ aangemerkt. Echter, een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in oktober vorig jaar verklaarde het akkoord ongeldig. De reden hiertoe was dat de privacy van personen in dit voorstel niet kon worden gewaarborgd. Meer hierover kunt u lezen in het nieuwsbericht van 26 oktober 2015 door Europa decentraal. Verdere obstakels waren de onenigheid over de mogelijke aanstelling van een ombudsman voor Europese burgers en de onduidelijkheid rondom de rol van de Europese toezichthouders.

Een akkoord bereikt, en nu?

Naar verwachting zal het kader voor het nieuwe privacy-akkoord binnen enkele maanden in werking treden. De komende tijd zullen bedrijven die eerst waren aangesloten bij Safe Harbor nog alternatieve uitwisselingsmethoden moeten gebruiken. In maart zullen de Europese toezichthouders weer bij elkaar komen om de geldigheid van deze methoden te bepalen.

Maatregelen minister Kamp

Maandag 1 februari heeft minister Kamp van Economische Zaken een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aangeeft dat Nederlandse bedrijven hun privacy voorwaarden inmiddels op een eenvoudige manier kunnen vastleggen. Met behulp van een zogeheten online tool worden deze voorwaarden op begrijpelijke wijze inzichtelijk gemaakt voor consumenten. Hierdoor kunnen bedrijven en overheden er gemakkelijker voor zorgen dat zij data verwerken op een manier die voldoet aan het nieuwe Privacyschild-akkoord. Bovendien kunnen zij veilig persoonsgegevens exporteren en tegelijkertijd de privacy van de betreffende personen waarborgen.

Relevantie voor decentrale overheden

De bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van de privacy van Europese burgers is  momenteel een belangrijk discussiepunt. Ook gemeentes, provincies en waterschappen registreren en verwerken persoonsgegevens om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Op Europees niveau is ook een akkoord bereikt over de bescherming van persoonsgegevens. De Verordening bescherming persoonsgegevens zal hoogstwaarschijnlijk in 2018 van kracht zijn.

Door:

Petra Werkman en Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Persbericht ‘EU-VS privacyschild: Europese Commissie en VS zijn het eens over nieuw kader voor trans-Atlantische gegevensstromen,’ Europese Commissie

Meer informatie:

Dossier Informatiemaatschappij Europa decentraal
Persbericht Europese Commissie
Nieuwsbericht ‘Het Hof van Justitie spreekt zich uit over de bescherming van persoonsgegevens,’ Europa decentraal
Nieuwsbericht ‘Nog geen akkoord over nieuw Safe Harbor,’ Emerce