Filter Europese fondsen en subsidies

Fondstitel

Doelgroep

Thema’s

EU-Fondsenwijzer

 

Overzicht Europese fondsen en subsidies

Wilt u meer weten over Europese fondsen en subsidies? Zoekt u passende financiering voor uw project? In samenwerking met VNG, IPO/HNP en de Unie van Waterschappen brengt Kenniscentrum Europa decentraal de EU-fondsenwijzer, speciaal voor decentrale overheden. Zoek door het aanbod aan Europese subsidies: van Interreg tot Horizon Europe, van EFRO tot LIFE. 

Filter Europese fondsen en subsidies

Fondstitel

Doelgroep

Thema’s

Connecting Europe Facility (CEF)

De Connecting Europe Facility (CEF) heeft als doel om investeringen in de Europese vervoers-, energie- en digitale infrastructuurnetwerken te versnellen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de groene en digitale transitie van de EU. Centraal hierbij staat het ondersteunen van gerichte investeringen die de ontwikkeling van adequate trans-Europese transportnetwerken (TEN-T netwerken) bevorderen.

Lees meer

Creatief Europa

Creatief Europa is het subsidieprogramma van de Europese Commissie ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren. Het programma bestaat uit drie onderdelen: Cultuur (de culturele en creatieve sector met uitzondering van de audiovisuele sector), media (inclusief de audiovisuele sector) en sector-overschrijdend (omvat acties in alle culturele en creatieve sectoren).

Lees meer

Digitaal Europa

Het programma Digitaal Europa heeft als doel om de digitale transformatie van de EU te ondersteunen en te versnellen door middel van de grootschalige uitrol, het verder verspreiden en grootschalig gebruik van digitale technologieën.

Lees meer

ELENA (European Local Energy Assistance Facility)

ELENA, de European Local ENergy Assistance facility, biedt financiële ondersteuning voor het uitwerken van een projectplan voor een grootschalige investering (ten minste € 30 miljoen) op het gebied van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie of stedelijke mobiliteit en transport.

Lees meer

Erasmus+

Het Erasmus+ programma is het Europese financieringsinstrument om de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang.

Lees meer

EU-mechanisme voor civiele bescherming

Het Uniemechanisme voor civiele bescherming (Union Civil Protection Mechanism) is gericht op het versterken van de samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten met als doel de coördinatie op het terrein van civiele bescherming zo doeltreffendheid mogelijk te maken. Hierbij gaat het vooral om het vergroten van de capaciteiten van systemen op het gebied van preventie, paraatheid en respons ten aanzien van door de mens of natuur veroorzaakte rampen.

Lees meer

EU4Health

Het EU4Health programma is het grootste EU-gezondheidsprogramma tot nu toe en tevens een belangrijk instrument om de gevolgen van de COVID-19 pandemie te beteugelen. Speciale aandacht binnen het programma gaat uit naar crisisvoorbereiding, ziektepreventie, gezondheidsstelsels en digitalisering.

Lees meer