EU Impact Assessments: “focus op evaluatie”

2 maart 2015

Op donderdag 26 februari organiseerde het Huis van de Nederlandse Provincies een seminar over EU Impact Assessments. Spreker Thomas Wobben van het Comité van de Regio’s ziet hier een belangrijke rol weggelegd voor lokale en regionale overheden.

Vier sprekers, waaronder de director horizontal policies and networks bij het secretariaat-generaal van het Comité van de Regio’s Thomas Wobben, gaven hun visie op de huidige ontwikkelingen omtrent impact assessments. Hierbij werd gesproken over wat er te wachten staat in de toekomst, hoe regionale en lokale overheden beter kunnen bijdragen aan impact assessments en of het ontstaan van een onafhankelijk orgaan dat de kwaliteit van  impact assessments controleert wenselijk is.

Regio’s als onderdeel van systeem

Het Comité van de Regio’s vindt dat de Europese Commissie de regio’s moet zien als onderdeel van het systeem in plaats van als stakeholder. Volgens Wobben moet evaluatie van beleid in het proces komen voor agenda setting. Lokale en regionale autoriteiten implementeren 80% van de EU wet- en regelgeving en hebben expertise van wat wel of niet werkt. De regio’s moeten hun expertise mobiliseren en laten zien welke territoriale problemen er op kunnen spelen.

Andere focus

Duncan Johnstone, werkzaam bij het Secretariaat Generaal van de Europese Commissie, gaf aan dat het proces nu zo’n tien jaar bestaat en dat de Commissie het afgelopen jaar een kwaliteitsverbetering van het proces heeft doorgevoerd. De fundamenten zullen hetzelfde blijven, maar de focus zal veranderen. De Europese Commissie zal zich meer richten op evaluatie van beleid. De Commissie krijgt hiervoor tijdens de consultatie graag input van regionale en lokale autoriteiten.

Ook Europees Parlement is betrokken

Sinds twee jaar heeft het Europees Parlement een afdeling die zich bezig houdt met impact assessments. Claudio Collova, onderzoeker bij de European Parliamentary Research Service, geeft uitleg: “wanneer het impact assessment van de Commissie uitkomt maken wij een samenvatting en eerste beoordeling van sterke en zwakke punten van het assessment. Als er vanuit de commissies van het Parlement vragen komen, doen we uitgebreider onderzoek”.

Veranderingen Impact Assessment Board

Paul Culley, werkzaam bij het Raadssecretariaat, kijkt uit naar het verwachte voorstel van commissaris Timmermans een interinstitutioneel verdrag over ‘better law making’. Impact assessments zullen een grotere rol gaan spelen in het gehele besluitvormingsproces.

De Impact Assessment Board is een kwaliteitscontrole. Frans Timmermans heeft aangekondigd dat er in de IAB twee personen van buiten de Commissie zullen plaatsnemen.

Door:

Julia Tieleman, Huis van de Nederlandse Provincies