EU-prijs voor cultureel erfgoed voor Westfries Museum

Het Westfries Museum in Hoorn heeft de Cultural Heritage Europa Nostra Award 2014 in de wacht gesleept. Het museum kreeg de Europese prijs voor zijn project De Zaak Coen, zo werd op donderdag 20 maart bekendgemaakt. In totaal waren er 27 winnaars, gekozen uit 160 voorgedragen projecten uit 30 landen.

De Cultural Heritage Europa Nostra Award is een jaarlijkse prijs van de Europese Commissie. De winnaars werden beloond voor hun prestaties in vier categorieën: conservatie, onderzoek, bijzondere inzet, en onderwijs, en opleiding en bewustmaking. Deze EU-cultuurprijs is niet alleen een erkenning van bijzondere verdiensten op het gebied van de bescherming van het cultureel erfgoed, maar moet ook leiden tot betere vaardigheden en standaards op dit gebied.

“Ik wil de winnaars van dit jaar van harte feliciteren. Hun passie en toewijding vormen een bron van inspiratie. Ons erfgoed is een van onze meest waardevolle bezittingen. Het slaat een brug tussen heden en verleden, bevordert de maatschappelijke integratie en is goed voor het toerisme. Maar veel van deze kunstwerken en producten van menselijk vernuft, die ons al eeuwenlang met hun schoonheid verblijden, worden steeds kwetsbaarder. Hun overleven is afhankelijk van langetermijninvesteringen in onderhoud en restauratie. Ik ben erg blij dat ons nieuwe programma, Creatief Europa, de prijs en andere internationale initiatieven zal blijven steunen en dat de EU onder meer via de regionale fondsen en het onderzoek blijft investeren in ons cultureel erfgoed,” aldus Eurocommissaris Vassiliou.
De winnaars van dit jaar voegen zich bij de 360 andere projecten die deze prijs sinds 2002 hebben gewonnen.

Westfries Museum

Het project was de reactie van het museum op het publieke en zeer verhitte debat dat eind 2011 ontstond rond het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, een omstreden VOC-voorman, in de binnenstad van Hoorn. Het museum probeerde dat debat te faciliteren en te stimuleren met onder meer een expositie in de vorm van rechtszitting met publieksjury. Ook kwam er een glossy en een website. De jury waardeert de ‘snelle reactie van het museum op het verhitte debat rond het standbeeld van een controversiële historische figuur’.

Europese steun

De prijzen worden ondersteund door het programma Cultuur van de EU, dat tussen 2007 en 2013 bijna 40 miljoen euro in erfgoedprojecten heeft gestoken. Andere EU-programma’s bieden eveneens steun. Zo heeft het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling in dezelfde periode 6 miljard euro uitgetrokken voor de bescherming en instandhouding van het cultureel erfgoed, de ontwikkeling van de culturele infrastructuur en de steun voor cultuuronderwijs in ambachten, kunst en erfgoedbeheer. Bovendien is sinds 1998 nog een 150 miljoen euro beschikbaar gesteld via de EU-programma’s voor onderzoek en technologische ontwikkeling.

Het nieuwe programma Creatief Europa zal met zijn budget van bijna 1,5 miljard euro voor de komende zeven jaar (9% meer dan daarvoor) steun blijven geven aan internationale samenwerkingsprojecten op erfgoedgebied.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Europese Commissie, ‘Winnaars van de EU-prijs voor cultureel erfgoed / Europa Nostra-prijzen van 2014 bekendgemaakt’, 20-3-‘14

Meer informatie:

Europa Nostra
Programma Cultuur
Creatief Europa
Presentaties over alle winnende projecten: foto’s en video’s
Europese Commissie Cultuur
Eurocommissaris Androulla Vassiliou
Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU