Nieuws

Publicatie: 25 maart 2019

Door:


De Europese Commissie heeft het jaarlijkse transport scorebord gepubliceerd. Deze online tool vergelijkt hoe de lidstaten presteren in 30 categorieën die alle aspecten van het vervoer bestrijken.

Transport scorebord

Het doel van het scorebord is om de lidstaten te helpen gebieden te identificeren die prioritaire investeringen en actie vereisen. Het laat zien hoe de EU de voortgang naar een veiliger, schonere en efficiëntere interne vervoersmarkt verder intensiveert en de verschuiving naar emissiearme mobiliteit bevordert.
Zweden staat bovenaan het scorebord met hoge scores in 15 categorieën, gevolgd door Nederland en Oostenrijk. Hoewel ze verschillende sterktes hebben, hebben deze landen allemaal een solide basis voor investeringen, hoge veiligheidsniveaus voor het transport en een goede staat van dienst bij het implementeren van EU-wetgeving.

Categorieën

Het scorebord is onderverdeeld in vier categorieën: (1) interne markt; (2) Investeringen en infrastructuur, (3) Energie unie en innovatie, (4) mensen. Deze categorieën zijn vervolgens weer in 30 subcategorieën verdeeld.

Nederland

In de categorie investeringen en infrastructuur scoort Nederland het best van alle EU-lidstaten in efficiëntie van lucht-, spoor- en zeehavendiensten. Daarnaast scoort Nederland ook het beste wat betreft de kwaliteit van de wegen. In de categorie Energie Unie en innovatie heeft Nederland de meeste oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

Bronnen:

EU Transport Scoreboard, Europese Commissie
EU countries ranked in transport sustainability ‘scoreboard’, ENDS Europe