Europese Raad: toch een akkoord over migratie

2 juli 2018Migratie

Na moeizame onderhandelingen zijn de Europese regeringsleiders er vrijdagochtend 29 juni 2018 in geslaagd om een akkoord over het migratiebeleid te bereiken. Er zal met een integrale aanpak worden ingezet op het beperken van de instroom van vluchtelingen en het versterken van het Europees asielsysteem.

Inhoud akkoord

Het migratieakkoord streeft naar het ontmoedigen van vluchtelingen om de overtocht naar Europa te wagen en het ontlasten van de Zuid-Europese landen. Om dit te bereiken, worden de volgende middelen ingezet.

Grensbewaking

Het Europees Grenswachtagentschap Frontex zal worden verstrekt om de gemeenschappelijke buitengrens van Europa te bewaken. De lidstaten blijven in zelf verantwoordelijk voor de bewaking van de buitengrenzen, maar het agentschap draagt bij aan de samenwerking tussen de lidstaten en heeft een coördinerende rol.

Bovendien zullen de lidstaten alle noodzakelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat vluchtelingen die zich al in een bepaald land hebben geregistreerd naar andere EU-landen vertrekken.

Opvangcentra

Bootvluchtelingen zullen worden opgevangen in gesloten opvangcentra in de zuidelijke EU-landen. In deze centra zal een scheiding worden gemaakt tussen economische en politieke vluchtelingen en wordt bepaald welke vluchtelingen recht hebben op asiel en welke niet. De mensen met recht op asiel worden vervolgens over andere EU-landen verspreid. De lidstaten kunnen echter niet worden verplicht om vluchtelingen op te vangen. De vluchtelingen gaan alleen naar landen die bereid zijn om vluchtelingen op te nemen.

Ook het opzetten van de opvangcentra zal alleen op vrijwillige basis gebeuren en dus geen verplichting worden voor de lidstaten. De EU-landen willen daarnaast de mogelijkheden onderzoeken om opvangcentra buiten de EU te faciliteren.

Vervolgstappen

Minister-president Rutte noemt het akkoord een goede eerste stap naar een gezamenlijke Europese en integrale aanpak van migratie. De EU-landen moeten de afspraken uit het migratieakkoord de komende maanden nog uitwerken.

Onder het Oostenrijks voorzitterschap zal met hernieuwde inzet worden gewerkt aan de modernisering van het Europees asielbeleid. In september 2018 organiseert Oostenrijk een speciale migratietop.

Door:

Marieke Merkus, Europa decentraal

Bron:

EU-leiders bereiken akkoord over migratie, Rijksoverheid

Meer informatie:

Migratie, Europa decentraal
Herziening Dublin-verordening: eerlijke verdeling van asielzoekers, nieuwsbericht Europa decentraal
Praktijkvraag: gevolgen EU herplaatsingsbeleid van asielzoekers voor Nederland en gemeenten? Europa decentraal
Toolkit: inzet van EU-fondsen voor de integratie van migranten, nieuwsbericht Europa decentraal