EU Transport Scoreboard: Nederland beste infrastructuur

7 november 2016Milieu Vervoer

Op 27 oktober heeft de Europese Commissie de nieuwe editie van het ‘EU Transport Scoreboard’ gepubliceerd. Nederland staat voor de derde keer op rij op de eerste plek. Het scoreboard vergelijkt de Europese lidstaten op 30 verschillende indicatoren met betrekking tot transport. De informatie voor het scoreboard is verkregen uit publieke bronnen als Eurostat, World Economic Forum en European Environment Agency.

Doel

Het doel van het scoreboard is om in kaart te brengen welke indicatoren voor de lidstaten prioriteit voor verbetering moeten krijgen. Voorzitter van de Europese Commissie Transport, Violeta Bulc, stelde: “het doel is om een geïntegreerd transport systeem te hebben van hoge kwaliteit. Het scoreboard dient als gids om de verbeterpunten aan te geven voor de lidstaten.“

Categorieën

In het scoreboard worden vier hoofdlijnen besproken, deze zijn weer onderverdeeld in 30 verschillende indicatoren. De hoofdlijnen zijn:

  • Interne markt (indicatoren zoals: marktaandeel van transportmiddelen);
  • Investeringen in infrastructuur (indicatoren zoals: kwaliteit van vliegvelden en wegen);
  • Energie Unie (indicatoren zoals: elektrische laadpalen);
  • Maatschappij (indicatoren zoals: tevredenheid met vervoer of aantal vrouwen werkzaam bij vervoersorganisaties).

Hoogtepunten

Ten opzichte van de vorige jaren blijkt dat er een stijging is in het aantal milieuvriendelijke transportmiddelen in de EU. Landen zoals Nederland en Denemarken zijn duidelijk de leiders op het gebied van alternatieve brandstoffen en elektrisch transport.

De Europese burgers zijn over het algemeen positief over het vervoer in de EU Hier concludeert de Commissie uit dat er door vervoersbedrijven beter word ingespeeld op de vraag van burgers. Ook het aantal doden in het verkeer is verminderd in de afgelopen jaren. Verder is het aantal vrouwen werkzaam in vervoersorganisaties gestegen, maar blijft het totaal nog laag.

Nederland

Het vervoer in Nederland is voor de derde keer achtereenvolgens als beste bevonden van de EU. Vooral in de categorieën Energie Unie en Investeringen in infrastructuur is dit het geval. Zo bezit Nederland de meeste elektrische laadpalen per stad en is het aantal elektrische auto’s gestegen.

Ookde kwaliteit van wegen, havens en vliegvelden behoren ook tot de top van de EU volgens de scoreboard. Verbeterpunten voor Nederland liggen in de tevredenheid over vervoer en herbruikbare energie in het vervoer.

Benelux Transportagenda

De Benelux-landen zijn op 20 oktober bijeengekomen om gezamenlijke prioriteiten op het gebied van transport te bespreken. Er is afgesproken om nauwer samen te werken rond intelligente transportsystemen, wegvervoersinspectiediensten en duurzaamheid.

Door:

Pierre Kas en Paul Zondag, Europa decentraal


Bronnen:

Transport Scoreboard 2016, Europese Commissie

Meer informatie:

Vervoer, Europa decentraal
Vervoer en Milieu, Europa decentraal