EU Vogel- en Habitatrichtlijnen blijven van kracht

De Europese vogel- en habitatrichtlijnen (VHR) blijven onveranderd van kracht, zo concludeert de Europese Commissie op basis van een grondige evaluatie. Beide richtlijnen vormen de basis van het Natura 2000 beleid. De uitvoering en implementatie van de natuurwetgeving moet daarentegen wel verbeteren. De Europese Commissie stelt daarom op korte termijn een actieplan op voor betere toepassing van de VHR.

Fitnesscheck

Op 7 december 2016 presenteerde de Europese Commissie de conclusies van de fitnesscheck die de afgelopen jaren is gehouden. De belangrijkste boodschap is dat zowel de Vogel- als de Habitatrichtlijn ongewijzigd van toepassing blijven. “Er is geen reden tot herziening van deze richtlijnen. Als iets niet kapot is, moet men ook niet proberen het te repareren”, aldus eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans.

Als onderdeel van het Regulatory Fitness and Performance Programma (REFIT) werd deze zogenaamde ‘Fitnesscheck’ gehouden op de Vogel- en Habitatrichtlijn. De richtlijnen beschermen onder andere vogels en planten. De Fitness Check ging in op de relevantie, effectiviteit, efficiëntie, samenhang en Europese toegevoegde waarde van de richtlijnen.

Timmermans

Op donderdag 8 december lichtte Vicevoorzitter Timmersmans het Commissiewerkprogramma toe in de Tweede Kamer. Hij vertelde dat de uitgebreide consultatie vooral heeft aangetoond dat knelpunten omtrent de richtlijn vooral liggen bij de uitvoering van de richtlijn, op het nationale en soms lokale niveau.

Implementatie

De problemen en uitdagingen die voortkomen uit de fitnesscheck hebben voornamelijk te maken met implementatie. Er is sprake van te weinig toezicht op en investeringen in het Natura2000 netwerk, en er zijn lokale tekortkomingen zoals onnodige lasten inzake projectvergunningen en een gebrek aan verschillende beoordelingen als het gaat om het reguleren van individuele diersoorten. Belanghebbenden, waaronder de boeren, moeten in het vervolg meer betrokken worden bij het proces rondom Natura2000 en er moet meer rekening worden gehouden met de externe effecten op lokaal niveau.

Actieplan

Om ervoor te zorgen dat de implementatie van de richtlijnen beter verloopt, zal de Commissie een actieplan ontwikkelen. In de toekomst moet de samenhang van het natuurbeleid met andere beleidsvelden, zoals energie, landbouw en visserij, tevens verbeteren. Het op te stellen actieplan omvat een reeks concrete maatregelen zoals regelmatige bijeenkomsten met lokale autoriteiten om de toepassing van de richtlijnen te verbeteren. De Commissie heeft toegezegd dat bij de uitwerking van dit actieplan alle betrokken partijen geconsulteerd worden.

Biodiversiteit

Betere richtlijnen voor implementatie moeten zorgen voor een vermindering van onnodige lasten en procedures, en aanzetten tot meer nationale en regionale investeringen in biodiversiteit. Het Europees Comité van de Regio’s wordt nauw betrokken bij de vervolgstappen na dit eerste oriënterend debat.

Door:

Pierre Kas, Europa decentraal
Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Investing in Europe’s youth: Commission presents measures to improve opportunities for young people and launches European Solidarity Corps, nieuwsbericht Europese Commissie
Brussel gaat werken aan betere uitvoering natura 2000, nieuwsbericht Nieuwe Oogst

Meer informatie:

Natura2000, Europa decentraal
REFIT, Europa decentraal
Staatssecretaris Van Dam over fitnesscheck VHR, nieuwsbericht Huis van de Nederlandse Provincies
Werkdocument over uitkomst fitnesscheck VHR uitgesteld, nieuwsbericht Huis van de Nederlandse Provincies