EU-wijzer voor provincies

De EU-wijzer  voor provincies van het IPO en Europa decentraal biedt u een overzicht van voor provincies relevante aspecten die zijn gesignaleerd in het werkprogramma van de Europese Commissie.

Voor 2019 zijn dit de dossiers energie en klimaat, gemeenschappelijk landbouwbeleid, water en regionaal beleid. Met behulp van de EU-wijzer voor provincies kunnen provincies de ontwikkelingen op deze vier terreinen volgen.