EU-wijzer voor provincies

De EU-wijzer voor provincies van het IPO en Europa decentraal wordt vernieuwd! Gebaseerd op de prioriteiten van de provincies zal Europa decentraal twee maal per jaar een magazine uitbrengen. In dit magazine zal u verdieping en verbreding vinden. Hierin zullen artikelen en interviews komen te staan. Hou deze pagina in de gaten om te zien wanneer de eerste editie verschijnt en wat de onderwerpen zijn!

Voor 2019 waren de prioritaire dossiers energie en klimaat, gemeenschappelijk landbouwbeleid, water en regionaal beleid.