EU wil met uw hulp obstakels EU-burgerschap aanpakken

9 november 2015

Welke obstakels komt u tegen in uw dagelijks leven als burger in de EU? In de consultatie over EU-burgerschap kunt u de Europese Commissie laten weten welke hindernissen u ervaart in de uitoefening van uw burgerrechten. U kunt tot 7 december reageren.

Uw reactie kunt u online indienen bij de Europese Commissie. In deze consultatie wil de Commissie specifiek de mening van burgers over en hun ervaringen met hun rechten als EU-burger. Daarnaast worden burgers gevraagd aan te geven wat de Europese Commissie zou kunnen doen om ervoor te zorgen dat ze beter gebruik kunnen maken van hun rechten in de EU.

Vervolg

De Commissie zal een analyse van de resultaten op hun website publiceren. De consultatie dient als basis voor het burgerschapsverslag van 2016. In deze burgerschapsverslagen (witboeken) kondigt de Commissie maatregelen aan die obstakels voor de uitoefening van het EU-burgerschap moeten wegnemen.

Op  11 november zal de commissie Binnenlandse Zaken in het Nederlands parlement met minister Plasterk in gesprek gaan over EU-burgerschap en de mogelijke bijdrage van de minister hieraan.

Door:

Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Consultation on EU Citizenship: Share your opinion on our common values, rights and democratic participation, Europese Commissie
Artikel Discussie tussen minister en Kamer over EU-burgerschap, Tweede Kamer