Eurocommissaris Kroes benadrukt rol overheden aanleg breedband

11 maart 2013Aanbesteden

Steden staan voor veel uitdagingen waar digitalisering het antwoord op is. Dit betoogt Eurocommissaris Neelie Kroes, belast met de portefeuille Digitale Agenda, in haar toespraak van 28 februari. Decentrale overheden dienen slimmer om te springen met de beschikbare budgetten voor het aanleggen van breedband. Bovendien is het van essentieel belang dat er nieuwe investeringen worden gedaan.

Slimme steden

Tijdens het gesprek met burgemeesters van hoofdsteden in de EU onderstreepte Neelie Kroes het belang van een goed werkend breedbandnetwerk. Digitalisering biedt steden de mogelijkheid om knelpunten te verhelpen op uiteenlopende beleidsterreinen zoals transport, energie of afvalbeheer. ‘Slimme steden’ benutten de capaciteiten van ICT ten volste om betere diensten aan te bieden voor hun burgers. Dit komt ten goede van de ‘quality of life’ van burgers en het stimuleert duurzame groei.

Realiseren van slimme steden

Volgens Kroes is breedband een essentieel bestanddeel voor het creëren van slimme steden. Het moet snel, betrouwbaar en overal beschikbaar zijn. Bovendien moet het netwerk intensieve applicaties kunnen ondersteunen en tevens de capaciteit hebben om snel gegevens te kunnen verwerken.

Gemeenten

Lokale overheden zijn vaak betrokken bij het aanbesteden van breedband. Voor hen is dan ook een cruciale rol weggelegd. Door openbare werken – zoals onderhoud aan ondergrondse leidingen –  te combineren met het aanleggen van breedband wordt er voorkomen dat een geul twee keer moet worden gegraven. Hoewel de gemeenten te maken hebben met teruglopende budgetten, benadrukt Neelie Kroes dat het aanhalen van de broekriem niet ten koste moet gaan van de investeringen in breedband. Het is belangrijk om vooruit te denken en de lange termijn visie niet uit het oog te verliezen. Investeren in breedband zal op den duur vruchten afwerpen, aldus de Kroes.

Meerjarig financieel kader

Neelie Kroes zal snel een wetgeving voorstellen om de kosten, ontwrichting en schade bij het aanleggen van breedband te beperken. Daarnaast meldt zij dat het aankomende meerjarig financieel kader nieuwe kansen zal bieden voor decentrale overheden om stedelijke gebieden te ontwikkelen middels structuurfondsen.

Door:

Maarten Aalbers en Ronald Heuts, Europa decentraal

Bron:

Toespraak Neelie Kroes, 28 februari 2013

Meer informatie:

Digitale Agenda, Europa decentraal