Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Eurocommissaris Oettinger verdedigt deze week het voorstel van de EU-begroting bij het Europees Comité van de Regio’s

14 mei 2018

Op 16 en 17 mei komen de leden van het Europees Comité van de Regio’s bij elkaar voor de 129e plenaire vergadering. Tijdens de eerste dag van de vergadering zal Eurocommissaris voor budget, Günther Oettinger, met de CvdR-leden debatteren over het volgende meerjarig financieel kader (MFK).

MFK

Eurocommissaris Oettinger zal debatteren over de langetermijnbegrotingsvoorstellen van de Europese Commissie voor 2021-2027 die op 2 mei zijn gepubliceerd en de mogelijke implicaties hiervan voor regio’s en steden. De voorstellen omvatten bezuinigingen op het cohesiebeleid van de EU, die gevolgen zullen hebben voor toekomstige EU-financieringsregio’s en steden, een kwestie die al door het Comité aan de orde is gesteld. Het debat zal naar verwachting vooral gericht zijn op voorgestelde bezuinigingen op regionale ontwikkelingsfinanciering – via het cohesiebeleid – maar het is waarschijnlijk ook gericht op vermindering van de financiering voor landbouwers en koppelingen met de rechtsstaat en nationaal economisch beleid.

Het debat is te volgen via een livestream. Een persconferentie met Eurocommissaris Oettinger en President Lambertz van het Europees Comité van de Regio’s zal op 16 mei om 16.30 uur plaatsvinden in het Charlemagne-gebouw van de Europese Commissie.

Agenda plenaire vergadering

Verder zullen de leden van het Europees Comité van de Regio’s zich buigen over een resolutie over de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie, de gevolgen voor lokale en regionale autoriteiten en de maatregelen die nodig zijn om de gevolgen van de Brexit te minimaliseren. Voor de overige resoluties kunt u de agenda raadplegen.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Commissioner Oettinger to defend EU budget proposal at European Committee of the Regions, nieuwsbericht Comité van de Regio’s

129th CoR plenary session, Comité van de Regio’s

Meer informatie:

Voorstel EU-begroting: goede basis voor Nederlandse regio’s, persbericht IPO

X