Europa Debat: Kansen EU-agenda voor decentrale overheden

22 oktober 2013

Binnenlands Bestuur organiseert op donderdag 21 november samen met Erac een Europa Debat in Houten. Een uitgekiende timing, want in 2014 gaat de nieuwe zevenjarige Europese subsidieperiode van start. Deze sluit nauw aan bij de EU-agenda om een slimme en duurzame economie te bewerkstelligen.

Kansen EU-agenda

Tijdens het debat in Houten staat centraal welke kansen de EU-agenda de decentrale overheden biedt. Met andere woorden: met welk lokaal beleid gooi je hoge ogen in Brussel, waar de miljarden worden verdeeld?

Sprekers

Sprekers zijn onder andere:

– Lambert van Nistelrooij, Europarlementariër;
– Norbert van den Hove, directeur Europese Structuurfondsen (Economische Zaken);
– Robert Hartman, ASML-directeur;
– Vincent Ketelaars, Erac;
– Margot Mulder, wethouder in Heusden;
– Ton Overmeire, projectleider Europese subsidies in Den Haag.

Ook de directeur van Europa decentraal, Fenna Pols, spreekt tijdens het debat.

Project ‘Europaproof besteden van EU-subsidies’

Het debat over nieuwe subsidieperiode sluit helemaal aan bij het project ‘Europaproof besteden van Europese subsidies’ dat Europa decentraal medio oktober is gestart. Het kenniscentrum wil hiermee decentrale overheden ondersteunen bij de vele vragen die leven rond het aanvragen en besteden van Europese subsidies conform de Europese staatssteun- en aanbestedingsregelgeving.

Meer informatie:

Meld u aan voor het debat van Binnenlands Bestuur
Europaproof besteden van Europese subsidies, Europa decentraal
LinkedIn Groep Europaproof besteden van Europese subsidies