Europa decentraal lanceert medio februari vernieuwde site

15 februari 2013

Zoekt u de nieuwste jurisprudentie bij staatssteun, milieu of aanbesteden? Of wilt u in heldere taal lezen welke verplichtingen en kansen Europese regels u bieden? De nieuwe website van Europa decentraal helpt iedereen die werkt bij een decentrale overheid nog beter op weg met Europees recht en beleid. Met een heldere verdeling tussen basisinformatie en verdiepende kennis is de nieuwe site optimaal toegesneden op beginners én experts. De nieuwe website gaat 19 februari 2013 online tijdens de Werken-met-Europa borrel op het vertrouwde adres www.europadecentraal.nl.

Kennis Europese regels belangrijk

Er is vrijwel geen beleidsterrein denkbaar bij een decentrale overheid of er is wel Europees recht of beleid op van toepassing. Voor sommigen zijn de Europese regels gesneden koek; de meesten ervaren deze echter als zeer complex. Toch is de juiste kennis ervan van belang, omdat zij zowel verplichtingen als kansen voor gemeenten, provincies en waterschappen scheppen.

Website biedt basisinformatie én verdieping

De website van Europa decentraal bood al een decennium lang informatie over de doorwerking van Europese regels op alle beleidsterreinen die van belang zijn. Aanbesteden, staatssteun, milieu, cultuur, onderwijs en grensoverschrijdende samenwerking zijn enkele voorbeelden.

Het doel van de nieuwe website is nog meer medewerkers van decentrale overheden op weg te helpen met Europese regels. Zo leest u bij elk onderwerp eerst hoe als gemeente, provincie of waterschap er mee te maken krijgt. Aanvullend is bij onderwerpen verdiepende informatie beschikbaar.

Verdieping

Wilt u de nieuwste Europese uitspraken op het gebied van aanbesteden weten? U nader verdiepen in het Europees beleid bij staatssteun voor milieuactiviteiten? Of voorbeelden hebben van hoe andere overheden omgaan met de opslag van CO2 in overeenstemming met de Europese regels daarvoor?

Op onze nieuwe site vindt u bij elk onderwerp naast basisinformatie handvatten om u verder op weg te helpen. Voorbeelden zijn aanvullende informatie over wet- en regelgeving, beleid en jurisprudentie. Maar ook praktijkvoorbeelden, veelgestelde vragen en handreikingen zijn beschikbaar.

Continue ontwikkeling

Ook na lancering van de nieuwe site blijft www.europadecentraal.nl continu in ontwikkelingen. Zo wordt doorlopend de informatie geactualiseerd en aangevuld. Het kenniscentrum hecht daarbij grote waarde aan de bruikbaarheid van de site onder medewerkers van decentrale overheden. Opmerkingen en suggesties hierover zijn dan ook altijd van harte welkom op info@europadecentraal.nl.

Door:

Emile Perton,  Europa decentraal