Europa decentraal publiceert deel 2 ‘veelgestelde vragen aanbesteden’

22 april 2013Aanbesteden

Op 1 april is de Aanbestedingswet in werking getreden. Vanaf die dag moeten alle decentrale overheden de wet en het met die wet geïntroduceerde ‘flankerend beleid’ bij al hun aanbestedingen – zowel nationaal als Europees – in acht nemen. Om decentrale overheden te ondersteunen bij al hun vragen over de toepassing van de nu ook via deze wet geimplementeerde (Europese) aanbestedingsregels publiceert Europa decentraal vanaf 1 april in feuilletonvorm haar geactualiseerde notitie ‘veelgestelde vragen aanbesteden’. In deze Europese Ster vindt u deel 2.

Actualisatie Veelgestelde vragen Bao notitie

Na inwerkingtreding van het Bao en het Bass in 2006 (de Nederlandse implementatiebesluiten van de Europese aanbestedingsrichtlijnen die nu zijn opgegaan in de Aanbestedingswet) is Europa decentraal al begonnen met het uitbrengen van een Veelgestelde vragen Bao-notitie. Deze notitie is een van de meest geraadpleegde aanbestedingsdocumenten op de website van Europa decentraal.

Met de komst van de Aanbestedingswet en het vervallen van de Bao en Bass actualiseert Europa decentraal de informatie in deze notitie en wordt de informatie over veelgestelde vragen naar de nieuwe wetgevende situatie aangepast. Waar nieuwe veelgestelde vragen zich voordoen, worden deze in de geactualiseerde notitie Veelgestelde vragen aanbesteden opgenomen.

Wat leest u in deel 2 van deze notitie?

Bij Europa decentraal krijgen we veel vragen over alleenrechten, bijzondere rechten en uitsluitende rechten. Het betreft vaak lastige vraagstukken waarop eenduidige antwoorden niet altijd te geven zijn. In hoofdstuk 3 van de Veelgestelde vragen aanbesteden- notitie worden een aantal veelvoorkomende vragen besproken. Zo komt aan de orde wat verstaan wordt onder de verschillende begrippen en wat er in de aanbestedingsrichtlijnen en de aanbestedingswet is geregeld met betrekking tot deze alleenrechten, bijzondere rechten en uitsluitende rechten. Vervolgens wordt de vraag behandeld hoe een overheid een alleenrecht kan verlenen dat verenigbaar is met het EU-Werkingsverdrag.

In hoofdstuk 5 komen veelvoorkomende vragen met betrekking tot contractsduur en waardebepaling van overheidsopdrachten aan de orde: hoe bepaalt een aanbestedende dienst de waarde van een (gemengde) opdracht? Hoe lang mag een contract duren? Wanneer is er sprake van één en wanneer van meerdere opdrachten? Hoe verhoudt het splitsingsverbod zich tot het clusterverbod in de aanbestedingswet? Deze en andere vragen kunt u nalezen in de notitie.

 Mist u vragen? Laat het ons weten!

Deze notitie is opgesteld op basis van vragen die Europa decentraal de afgelopen jaren heeft binnengekregen en betreft daarnaast een actualisatie van onze veelgebruikte publicatie ‘veelgestelde vragen Bao’. Het betreft echter geen statische notitie. Wanneer u vragen mist kunt u ons dit laten weten zodat wij de hoofdstukken steeds kunnen aanvullen met nieuwe vragen en antwoorden daarop.

Volgende delen

Bij deze Europese Ster vindt u het tweede deel van de notitie die in vijf delen zal worden gepubliceerd. De volgende delen verschijnen op respectievelijk 13 mei (hoofdstuk 4 en 6), 3 juni (hoofdstuk 7 en 8) en 1 juli (hoofdstuk 9 en 10). Daarna zal de volledige notitie als dynamisch document in zijn geheel op onze website terug te vinden zijn.

Door:

Ann-Marie Kühler en Karin van den Brand, Europa decentraal.

Meer informatie

Deel 1 ‘veelgestelde vragen aanbesteden’ hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2.
Deel 2 ‘veelgestelde vragen aanbesteden’ hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5.