Europa decentraal publiceert deel 3 ‘veelgestelde vragen aanbesteden’

13 mei 2013Aanbesteden

Op 1 april is de Aanbestedingswet in werking getreden. Vanaf die dag moeten alle decentrale overheden de wet en het met die wet geïntroduceerde ‘flankerend beleid’ bij al hun aanbestedingen – zowel nationaal als Europees – in acht nemen. Om decentrale overheden te ondersteunen bij al hun vragen over de toepassing van de nu ook via deze wet geïmplementeerde (Europese) aanbestedingsregels publiceert Europa decentraal vanaf 1 april in feuilletonvorm haar geactualiseerde notitie ‘veelgestelde vragen aanbesteden’. In deze Europese Ster vindt u deel 3.

Actualisatie Veelgestelde vragen Bao notitie

Na inwerkingtreding van het Bao en het Bass in 2006 (de Nederlandse implementatiebesluiten van de Europese aanbestedingsrichtlijnen die nu zijn opgegaan in de Aanbestedingswet) is Europa decentraal al begonnen met het uitbrengen van een notitie Veelgestelde vragen Bao. Dit is een van de meest geraadpleegde aanbestedingsdocumenten van Europa decentraal.

Met de komst van de Aanbestedingswet en het vervallen van de Bao en Bass actualiseert Europa decentraal de informatie in deze notitie en past het naar de nieuwe wetgevende situatie aan.

Wat leest u in deel 3 van deze notitie?

In hoofdstuk 4 worden vragen over inbesteden en quasi-inbesteden behandeld. Bij inbesteden is sprake van het vergeven van een opdracht aan een eigen organisatie of aan een organisatie die zo sterk gelieerd is aan de eigen organisatie dat er min of meer sprake is van een opdracht aan zichzelf (‘in house’). De aanbestedingsregels zijn in dergelijke gevallen niet altijd van toepassing.

In hoofdstuk 4 kunt u lezen wat het verschil is tussen inbesteden en quasi-inbesteden, wat de voorwaarden voor (quasi-)inbesteden zijn, wat het verschil tussen horizontale en verticale samenwerking is, etc. Ook vindt u in dit hoofdstuk jurisprudentie over dit vraagstuk.

Europa decentraal krijgt jaarlijks veel zeer afwisselende vragen over raamovereenkomsten. In hoofdstuk 6 van deze publicatie is een aantal veelvoorkomende vragen opgenomen. Hierbij kunt u onder andere denken aan: Wat is een raamovereenkomst? Welk aanbestedingsregime is van toepassing op raamovereenkomsten? Welke soorten raamovereenkomsten zijn er? Wat is het verschil tussen een raamovereenkomst en een raamcontract?

Mist u vragen? Laat het ons weten!

Deze notitie is opgesteld op basis van vragen die Europa decentraal de afgelopen jaren heeft binnengekregen en betreft daarnaast een actualisatie van onze veelgebruikte publicatie ‘veelgestelde vragen Bao’. Het betreft echter geen statische notitie. Wanneer u vragen mist kunt u ons dit laten weten zodat wij de hoofdstukken steeds kunnen aanvullen met nieuwe vragen en antwoorden daarop.

Volgende delen

In deze Europese Ster vindt u het derde deel van de notitie die in vijf delen wordt gepubliceerd. De volgende delen verschijnen op 3 juni (hoofdstuk 7 en 8) en 1 juli (hoofdstuk 9 en 10). Daarna is de volledige notitie op onze website terug te vinden.

Door:

Ann-Marie Kühler en Karin van den Brand, Europa decentraal.

Meer informatie:

Deel 1 ‘veelgestelde vragen aanbesteden’ hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2.
Deel 2 ‘veelgestelde vragen aanbesteden’ hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5.
Deel 3 ‘veelgestelde vragen aanbesteden’ hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6.